ТРИСТУПЕНЕВА ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА З ВНУТРІШНІМ ТА ЗОВНІШНІМ РОТОРОМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ КЕРОВАНОСТІ
ARTICLE_5_PDF

Ключові слова

three-degree-of-freedom electric machine
gyrostabilization
electromagnetic moment
control winding
precession
nutation триступенева електрична машина
гіростабілізація
електромагнітний момент
обмотка управління
прецесія
нутація

Як цитувати

[1]
Пєтухов, І., Кіреєв, В., Акінін, К. і Лавриненко, В. 2023. ТРИСТУПЕНЕВА ЕЛЕКТРИЧНА МАШИНА З ВНУТРІШНІМ ТА ЗОВНІШНІМ РОТОРОМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ КЕРОВАНОСТІ. ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. 5 (Сер 2023), 038. DOI:https://doi.org/10.15407/techned2023.05.038.

Анотація

Розглянуто дві структури електричних машин з трьома ступенями свободи обертального руху ротора – з зовнішнім та внутрішнім ротором, що утримується на внутрішньому кардановому підвісі. Для порівняльного аналізу обрано симетричну в трьох площинах магнітну систему і обґрунтовано такий вибір. Сформульовано обмеження, що дають змогу розглядати ротор як консервативну механічну систему, а також вважати магнітне поле в електричній машині магнітостатичним. Наведено математичні моделі обертального руху тіла з нерухомим центром мас, а також силової взаємодії магнітного поля постійного магніту, розташованого на роторі, та обмотки управління, розташованої на статорі. Проаналізовано особливості розподілу електромагнітних зусиль у обох структурах і показано більшу ефективність формування цих зусиль у структурі з внутрішнім ротором. Отримано вирази для складових електромагнітного моменту задля використання їх в інтерфейсі «COMSOL Multiphysics». Проаналізовано примусовий прецесійний рух для обох структур у випадку рівності радіусів обмоток управління і випадку однакових габаритів магнітних систем. Визначено, що структура із зовнішнім магнітопроводом здатна забезпечити на порядок меншу кутову швидкість прецесійного руху і, в той же час, настільки ж менший розмах нутації. Бібл. 14, рис. 10.

https://doi.org/10.15407/techned2023.05.038
ARTICLE_5_PDF

Посилання

Antonov A.E. Electric machines of magnetoelectric type. Кyiv, NAS of Ukraine, Institute of electrodynamics, 2011. 216 с. (Rus)

Jiabin Wang, Weiya Wang, Geraint W. .Jewel, David Howe A novel spherical permanent magnet actuator with three degrees-of-freedom // IEEE Transactions on Magnetics, 1998. Vol. 34. No. 4. Pp. 2078–2080. DOI: https://doi.org/10.1109/20.706803

Lee H.J., Park H.J., Ryu G.H., Oh S.Y., Lee J. Performance Improvement of Operating Three-Degree-of-Freedom Spherical Permanent-Magnet Motor. IEEE Transactions on magnetics, 2012. Vol. 48. No. 11. Pp. 4654–4657. DOI:10.1109/TMAG.2012.2200470.

Yan Wen, Guoli Li, Qunjing Wang,Xiwen Guo, Wenping Cao Modeling and Analysis of Perma-nent Magnet Spherical Motors by a Multitask Gaussian Process Method and Finite Element Method for Out-put Torque. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2021. Vol. 68. Issue 9. Pp. 8540–8549. DOI: 10.1109/TIE.2020.3018078.

Wen, Y.; Li, G.; Wang, Q.; Tang, R.; Liu, Y.; Li, H. Investigation on the Measurement Method for Output Torque of a Spherical Motor. Appl. Sci. 2020. 10. 2510. DOI: 10.3390/app10072510.

Wenqiang Tao, Guoli Li, Lufeng Ju,Rui Zhou, Cungang Hu Design and Analysis of a Novel Spherical Motor Based on the Principle of Reluctance. 2018 IEEE International Power Electronics and Ap-plication Conference and Exposition. 2018. Pp. 7–13. DOI: 10.1109/PEAC.2018.8590483.

Heya A., Hirata K., Ezaki S. Ota T. Dynamic Analysis of a New Three-Degree-of-Freedom Ac-tuator for Image Stabilization. IEEE Transactions on magnetics. 2017. Vol. 54. No. 6. Pp. 1563–1567. DOI:10.1109/TMAG.2017.2664144.

Heya, A.; Hirata, K. Experimental Verification of Three-Degree-of-Freedom Electromagnetic Ac-tuator for Image Stabilization. Sensors. 2020. 20. Pp. 2485. DOI: 10.1109/ISEF45929.2019.9097013.

Li Z., Chen Q., Wang Q. Analysis of Multi-Physics Coupling Field of Multi-Degree-of-Freedom Permanent Magnet Spherical Motor. IEEE Transactions on Magnetics. 2019. Vol. 55. No. 6. Pp. 1–5, June 2019, Art no. 8201505. DOI: 10.1109/TMAG.2019.2899259.

Magnus, K., Kreisel: Theorie und Anwendungen. Berlin: Springer, 1971. 493 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-52162-1_22

COMSOL multiphysics modeling and simulation software – Available at URL: https://www.comsol.ru/documentation .

Shuster, M.D., A survey of attitude representations. Journal of the Astronautical Sciences. 1993. Vol. 41. No. 4. Pp. 439–517.

Milyakh A.N., Barabanov V.А., Dvoinykh В.В. Three-degrees-of-freedom electric machines. Kiev, Naukova dumka, 1979. 308 p.

Petrishchev V.F. Elements of the gyroscope theory and its application for spacecraft control: Tutourial textbook/Samara, State. aerospace univ. Samara, 2004. 68 p.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Array

Переглядів анотації: 36 | Завантажень PDF: 23

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.