КОМБІНОВАНИЙ СТОХАСТИЧНИЙ МЕТОД. ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ, ОТРИМАНИХ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО РАНЖУВАННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ
ARTICLE_11_PDF

Ключові слова

distributed generation
Combined Stochastic Technique
multiple criteria decision making
TOPSIS
VIKOR
VIKOR-kernel відновлювані джерела енергії
розосереджені джерела енергії
комбінований стохастичний метод
багатокритеріальна оптимізація
TOPSIS
VIKOR
VIKOR-ядро

Як цитувати

[1]
Лук’яненко, Л. і Гончаренко, І. 2019. КОМБІНОВАНИЙ СТОХАСТИЧНИЙ МЕТОД. ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ, ОТРИМАНИХ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО РАНЖУВАННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ. ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. 1 (Січ 2019), 055. DOI:https://doi.org/10.15407/techned2019.01.055.

Анотація

Для розв’язання задачі визначення оптимальних потужностей, типів та місць приєднання розосереджених джерел енергії (РДЕ) до електричної мережі (ЕМ) розроблено комбінований стохастичний метод [5], у якому при
багатокритеріальній оптимізації компоненти цільової функції стандартизовано та збалансовано ваговими коефіцієнтами. Визначення останніх виконується експертним методом. Однак такий підхід не обґрунтований. Тому метою цієї статті є встановити, чи визначені експертним методом значення вагових коефіцієнтів відповідають постановці задачі, згідно з якою особливості ЕМ та РДЕ повинні мати однаковий вплив на оцінку розв’язку задачі. Для досягнення мети оптимальний розв’язок задачі визначено методами TOPSIS, VIKOR та VIKOR-ядро.
Вагові коефіцієнти для цих методів визначено методом ваги ентропії інформації. Проведене порівняння отриманих результатів з відомими показало, що вони між собою практично збігаються, а це підтверджує правильність
визначених експертним методом значень вагових коефіцієнтів. Бібл. 9, рис. 1, табл. 5.

https://doi.org/10.15407/techned2019.01.055
ARTICLE_11_PDF

Посилання

Opricovic S., Tzeng G.-H. Extended VIKOR method in comparison with outranking methods. European Journal of Operational Research. 2007. No 178. Pp. 514-529. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.01.020

Johnson R.A., Wichern D.W. Applied Multivariate Statistical Analysis. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007. 773 p.

Kudria S.O. State and perspectives of renewable energy development in Ukraine. Visnyk Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy. 2015. No 12. Pp. 19-26. (Ukr) URL: http://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/Visn_12_2015_6.pdf (Accessed 10.01.2018)

Kyrylenko O.V., Lukianenko L.M., Goncharenko I.S. The problems of efficient introduction of renewable energy sources into power grids. Proceedings of the 17th International Scientific and Practical Conference Renewable Energy and Energy Efficiency in the 21st Century. 29-30 September, 2016. Kyiv, Ukraine. Pp. 130-133. (Ukr)

Kyrylenko O.V., Lukianenko L.M., Goncharenko I.S. Stochastic approach to determination of the distributed generation optimal placement. Tekhnichna Elektrodynamika. 2017. No 1. Pp. 62-70. (Ukr) DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.01.062

Zharkin A.F., Popov V.A., Banuzade Sahragard S., Zamkovoi P.A., Spodynskaia A.V. Multicriteria evaluation of alternative options for the distributed generation sources integration into the distribution networks. Elektronnoe Modelirovanie. 2016. Vol. 38. No 1. Pp. 99-112. (Rus) URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/101338/08-Zharkin.pdf (Accessed 10.01.2018)

Romanchenko I.S., Potomkin M.M. VIKOR-kernel method and its using to make a multiple criteria alternatives comparison. Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence. 2015. No 3 (24). Pp. 103-107. (Ukr) URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sitsbo_2015_3_19 (Accessed 10.01.2018)

El-Santawy M.F., Ahmed A.N. An Information Entropy Weighting Method Combined to TOPSIS Approach for Ranking Consulting Firms. Life Science Journal. 2012. No 9 (1s). Pp. 147-150. URL: http://www.lifesciencesite.com/lsj/life0901s/023_14628life0901s_147_150.pdf (Accessed 10.01.2018)

Power Systems Test Case Archive of the Department of Electrical Engineering at the University of Washington. URL: http://www.ee.washington.edu/research/pstca/ (Accessed 10.01.2018)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2022 Array

Переглядів анотації: 47 | Завантажень PDF: 10

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.