№ 4 (2018): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Теоретична електротехніка та електрофізика

В.М. Михайлов
5
ФУНКЦІЇ ГРІНА ПЛОСКОМЕРИДІАННИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА МАГНІТНИХ ПОЛІВ НАД ПЛОСКОЮ ГРАНИЧНОЮ ПОВЕРХНЕЮ
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.005
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 8
Ю.М. Васецький, І.М. Кучерява, І.Л. Мазуренко, К.К. Дзюба
10
АНАЛІТИЧНИЙ ТА ЧИСЕЛЬНИЙ РОЗРАХУНКИ КВАЗІСТАЦІОНАРНОГО ТРИВИМІРНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ СТРУМОВОГО КОНТУРА ПОБЛИЗУ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОГО СЕРЕДОВИЩА
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.010
Переглядів анотації: 48 | Завантажень PDF: 11
В.А. Глива, О.Д. Подольцев, Б.В. Болібрух, О.В. Радіонов
14
ТОНКИЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ЕКРАН КОМПОЗИЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ, ВИКОНАНИЙ НА ОСНОВІ МАГНІТНОЇ РІДИНИ
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.014
Переглядів анотації: 49 | Завантажень PDF: 10
Д.Г. Колиушко, С.С. Руденко
19
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, СОЗДАВАЕМОГО ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ В ТРЕХСЛОЙНОМ ГРУНТЕ
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.019
Переглядів анотації: 33 | Завантажень PDF: 7
Н.І. Супруновська, В.В. Михайленко, Ю.В. Перетятко
25
ОБМЕЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПЕРЕХІДНИХ АПЕРІОДИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КОЛАХ КОНДЕНСАТОРІВ ДВОКАНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИХ УСТАНОВОК
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.025
Переглядів анотації: 28 | Завантажень PDF: 9
В.С. Грінченко
29
ЗНИЖЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ТРИФАЗНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ҐРАТЧАСТИМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ЕКРАНОМ
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.029
Переглядів анотації: 43 | Завантажень PDF: 11
М.А. Щерба
33
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО І ТЕПЛОВОГО ПОЛІВ В ІНДУКЦІЙНИХ КАНАЛЬНИХ ПЕЧАХ З ДЕФЕКТАМИ ФУТЕРОВКИ
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.033
Переглядів анотації: 35 | Завантажень PDF: 7
М.І. Бойко, А.В. Макогон
37
ГЕНЕРАТОР ВИСОКОВОЛЬТНИХ НАНОСЕКУНДНИХ ІМПУЛЬСІВ З ЧАСТОТОЮ ПРОХОДЖЕННЯ БІЛЬШЕ 2000 ІМПУЛЬСІВ ЗА СЕКУНДУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗРЯДІВ У ГАЗОВИХ БУЛЬКАХ
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.037
Переглядів анотації: 31 | Завантажень PDF: 6

Перетворення параметрів електричної енергії

К. Тительмаєр, О. Гусев, О. Велігорський, Д. Маладика
41
РОЗРАХУНОК ОПТИМАЛЬНОГО КОЕФІЦІЄНТА МАГНІТОЗЧЕПЛЕННЯ ІНДУКТИВНОСТЕЙ В ДВОНАПРАВЛЕНОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЧЕРЕДУВАННЯМ ФАЗ
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.041
Переглядів анотації: 39 | Завантажень PDF: 10
В.Я. Жуйков , Є.В. Вербицький , А.Г. Кисельова
47
МЕТОД КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ПРИ ДИНАМІЧНОМУ СТРУМІ НАВАНТАЖЕННЯ
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.047
Переглядів анотації: 33 | Завантажень PDF: 7
М.Ю. Артеменко, В.В. Каплун, В.М. Бобровник, С.Й. Поліщук
53
ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ЕНЕРГІЇ ТРИФАЗНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.053
Переглядів анотації: 38 | Завантажень PDF: 7
Т.О. Терещенко, Ю.С. Ямненко, Д.В. Кузін, Л.Є. Клепач
57
СИНТЕЗ СХЕМ БАГАТОРІВНЕВИХ ІНВЕРТОРІВ НА БАЗІ ОРТОГОНАЛЬНИХ СПЕКТРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА СКІНЧЕНИХ ІНТЕРВАЛАХ
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.057
Переглядів анотації: 21 | Завантажень PDF: 7
Т.В. Мисак, В.М. Михальський
61
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРИВНОГО КЕРУВАННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ ЧАСТОТИ В ОДНОФАЗНІЙ НЕАВТОНОМНІЙ МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ ЗА УМОВИ НЕІДЕАЛЬНОСТІ ТРАНСФОРМАТОРА
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.061
Переглядів анотації: 110 | Завантажень PDF: 9
В.В. Мартинов, А.А. Щерба
65
ВИСОКОВОЛЬТНІ БАГАТОФАЗНІ НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЗІ ЗМЕНШЕНИМ НАКОПИЧЕННЯМ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ГАЗОРОЗРЯДНИХ УСТАНОВОК
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.065
Переглядів анотації: 26 | Завантажень PDF: 8
В.Я. Гуцалюк, О.М. Юрченко, І.С. Зубков, В.П. Пазенко
70
ПОСЛІДОВНЕ З'ЄДНАННЯ РЕЗОНАНСНИХ ІНВЕРТОРІВ НАПРУГИ ВИСОКОЧАСТОТНИХ УСТАНОВОК ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.070
Переглядів анотації: 42 | Завантажень PDF: 8

Електроенергетичні системи та устаткування

В.В. Павловський, А.О. Стелюк, Л.М. Лук'яненко, О.В. Леньга
89
АНАЛІЗ ЗМІНИ ЧАСТОТИ В ОЕС УКРАЇНИ ЗА УМОВ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕНЕРГОБЛОКА АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.089
Переглядів анотації: 52 | Завантажень PDF: 7
О.В. Фесюк, П.І. Стецюк, О.Ф. Буткевич
94
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MANEUVER-NEW ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ ЕНЕРГОБЛОКІВ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.094
Переглядів анотації: 39 | Завантажень PDF: 17
В.М. Авраменко, О.В. Мартинюк
98
ДЕКОМПОЗИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ КОЛИВАНЬ ПОТУЖНОСТІ ПО МЕРЕЖІ ОЕС УКРАЇНИ
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.098
Переглядів анотації: 32 | Завантажень PDF: 8
С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, Ю.М. Зайченко, В.С. Решетник
102
СЕЛЕКТИВНА КОМПЕНСАЦІЯ ВИЩИХ ГАРМОНІК СТРУМУ ТРИФАЗНОЇ МЕРЕЖІ
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.102
Переглядів анотації: 44 | Завантажень PDF: 9
А.Ф. Жаркін, В.О. Новський, Д.О. Малахатка
106
МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ГІБРИДНИХ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ В ТРИФАЗНИХ СИСТЕМАХ
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.106
Переглядів анотації: 32 | Завантажень PDF: 6
О.В. Коцар
110
РОЗВИТОК АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.15407/techned2018.04.110
Переглядів анотації: 27 | Завантажень PDF: 9