№ 2 (2012): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Теоретична електротехніка та електрофізика

А.И. Глухенький, Ю.М. Гориславец
7
СКАЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И ВЕКТОРНЫЙ МАГНИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛЫ В ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 5
Ю.М. Васецкий, Д.И. Власов
9
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МАГНИТНОГО ПОЛЯ КОНТУРА С ТОКОМ НАД ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИДЕАЛЬНО ПРОВОДЯЩЕГО ТЕЛА
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 6
В.Я. Гальченко, А.Н. Якимов, Д.Л. Остапущенко
11
БИОНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПАРЕТО-ОПТИМАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ АКСИАЛЬНО-СИММЕТРИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ С ФЕРРОМАГНИТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУКЦИИ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 5
А.В. Гетьман, А.В. Константинов
13
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГАРМОНИКИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРОДОЛЬНО НАМАГНИЧЕННОГО ЦИЛИНДРА
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 4
М.В. Загирняк, Ю.А. Бранспиз, А.А. Вельченко
15
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ПРЯМОУГОЛЬНОМ ПАЗУ С ТОКОМ, ИМЕЮЩЕМ ЗОНУ С ПОСТОЯННОЙ МАГНИТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 7
И.С. Петухов
17
УЧЕТ ЯВЛЕНИЯ ГИСТЕРЕЗИСА ПРИ ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ФЕРРОМАГНЕТИКЕ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 6
М.А. Щерба
19
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРОВ И ФОРМЫ ПРОВОДЯЩИХ ВКЛЮЧЕНИЙ
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 5
В.Ю. Розов, С.Ю. Реуцкий, Д.Е. Пелевин, О.Ю. Пилюгина
21
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И МЕТОДЫ ЕГО СНИЖЕНИЯ ДО БЕЗОПАСНОГО УРОВНЯ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 3

Електроенергетичні системи та устаткування

О.Ф. Буткевич, А.В. Левконюк, О.Б. Рибіна
23
МОНІТОРИНГ ЗАПАСІВ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ НА БАЗІ ВИМІРЕ ВЕКТОРЕ НАПРУГИ
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 6
А.Ф. Жаркін, В.В. Павловський, Л.М. Лук'яненко
25
НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ ОЕС УКРАЇНИ ДО ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГОСИСТЕМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ ENTSO-E
Переглядів анотації: 27 | Завантажень PDF: 7
Р. Стржелецкі
28
СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ТРАНСФОРМАТОРИ - ЦЕ І Є МАЙБУТНІ ЕНЕРГОСИСТЕМ?
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 5
І.В. Блінов, Є.В. Парус
30
ВИМОГИ ДО МАТЕМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЛАНСУЮЧОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ
Переглядів анотації: 29 | Завантажень PDF: 5
В.М. Авраменко, Н.Т. Юнєєва, А.М. Коровко
32
ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ СТІЙКОСТІ СКЛАДНОЇ EEC З УРАХУВАННЯМ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО РЕГУЛЯТОРА ПОТУЖНОСТІ ТУРБІН АЕС
Переглядів анотації: 18 | Завантажень PDF: 4
В.О. Комар, О.А. Ковальчук, О.В. Кузьмик
34
ВПЛИВ РОЗОСЕРЕДЖЕНОГО ГЕНЕРУВАННЯ НА ЯКІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 7
О.Ю. Петрушенко, Ю.В. Петрушенко, О.О. Рубаненко
36
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДВОЇСТОЇ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ НОРМАЛЬНИМИ РЕЖИМАМИ EEC З ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 5
П.Д. Лежнюк, О.В. Нікіторович, В.В. Нетребський
38
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕННЯ МІЖ РОЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ В ЛОКАЛЬНІЙ ЕЛЕКТРИЧНІЙ СИСТЕМІ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 7
В.Г. Кузнецов, Ю.І. Тугай, В.В. Кучанський
40
ПЕРЕНАПРУГИ В АНОРМАЛЬНИХ РЕЖИМАХ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ
Переглядів анотації: 17 | Завантажень PDF: 7
Ю.А. Сиротин
42
ТОК НЕБАЛАНСА И ТОК ПУЛЬСАЦИЙ ПРИ НЕСИММЕТРИЧНОМ НАПРЯЖЕНИИ
Переглядів анотації: 15 | Завантажень PDF: 6
В.А. Лисенко
44
МОДЕЛЬ ЗАВАД В КОНТУРІ НУЛЬОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ РОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ З НЕЗАЗЕМЛЕНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 6
М.В. Кутіна
46
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД ОБРИВУ ПРОВОДУ ТА ПОШУК МІСЦЯ ПОШКОДЖЕННЯ В РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ 6-35 КВ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 7
Г.М. Федоренко, О.Г. Кенсицький
48
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ ГЕНЕРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 6

Перетворення параметрів електричної енергії

А.Л. Осадчий, В.В. Рогаль
50
ЦИФРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ШІП В ЧАСОВІЙ ОБЛАСТІ В ПРОСТОРІ СТАНІВ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 4
Т.А. Терещенко, В.А. Беженар
51
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ МНОГОУРОВНЕВОГО ИНВЕРТОРА НА БАЗЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 6
В.М. Михальський, В.М. Соболєв, І.А. Шаповал, В.В. Чопик
53
РОЗШИРЕННЯ ДІАПАЗОНУ РЕГУЛЮВАННЯ ВХІДНОЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ МАТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЗАСОБАМИ КЕРУВАННЯ
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 7
І.Є. Коротеєв, М. Клитта
55
УПРАВЛІННЯ 3-ФАЗНИМИ МАТРИЧНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ЧАСТОТИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ПЕРШИХ ГАРМОНІК У ПРОСТОРІ З ДВОМА ФУНКЦІЯМИ ЧАСУ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 5
Г.В. Павлов, Т.В. Щербинин
57
СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЗОНАНСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ТОПОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 5
С.В. Брованов, М.А. Дыбко, Е.В. Гришанов
59
АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ В ОДНОФАЗНОМ ТРЕХУРОВНЕВОМ ПОЛУПРОВОДНИКОВОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 7
А.С. Хлебников, П.А. Бачурин, А.В. Гейст, А.Н. Решетников, М.В. Балагуров
61
СРАВНЕНИЕ ДВОЙНОГО Z-ИНВЕРТОРА С КЛАССИЧЕСКИМ ИНВЕРТОРОМ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ САМОЛЕТА
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 6
А.Г. Волков, Г.С. Зиновьев, С.А. Харитонов
63
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАТРОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОНОМНОГО ГЕНЕРИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТЫ ПОСТОЯННОЙ АМПЛИТУДЫ НА БАЗЕ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА И ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 7
Ю.В. Скурятин, Н.А. Денисевич
65
ПОВЫШЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ЧАСТОТНО-ТОКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С НАГРУЗКОЙ
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 6
Ю.В. Бондаренко, В.М. Сидорець, П.С. Сафронов, О.Ф. Бондаренко
67
ОЦІНКА ТОЧНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ СТРУМУ БАГАТОКОМІРКОВОГО ТРАНЗИСТОРНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА З КОМБІНОВАНИМ КЕРУВАННЯМ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 6
К.О. Липківський, В.А. Халіков
69
ПРОЦЕСИ ТА АЛГОРИТМИ КОМУТАЦІЇ У СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРНО-КЛЮЧОВИХ ВУЗЛАХ
Переглядів анотації: 25 | Завантажень PDF: 5
В.Я. Жуйков, Е.В. Вербицкий
71
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Переглядів анотації: 17 | Завантажень PDF: 5
И.В. Волков, В.И. Зозулев, Д.А. Шолох, В.М. Спирин
73
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ В СОГЛАСУЮЩИХ УЗЛАХ МАГНИТНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
Переглядів анотації: 22 | Завантажень PDF: 7

Електромеханічне перетворення енергії

Л.І. Мазуренко, В.І. Романенко, О.В. Джура
75
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА З ВЕНТИЛЬНИМ ЗБУДЖЕННЯМ ПО Г-ПОДІБНІЙ СХЕМІ ЗАМІЩЕННЯ
Переглядів анотації: 18 | Завантажень PDF: 6
А. Подгорнов, А. Сипович
77
ОБОБЩЁННАЯ МЕТОДИКА МИНИМИЗАЦИИ МАССЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО АККУМУЛЯТОРА (ЭМА)
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 5
Б.И. Кузнецов, Т.Б. Никитина, А.В. Волошко, Е.В. Виниченко
79
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОБАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ ПРИВОДАМИ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ С УЧЕТОМ ИХ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ ЧЕРЕЗ ПРОКАТЫВАЕМЫЙ МЕТАЛЛ НА СТЕНДЕ ДВУХМАССОВОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 8
С.М. Пересада, С.Н. Ковбаса, С.С. Дымко
81
РОБАСТИФИЦИРОВАННОЕ БЕЗДАТЧИКОВОЕ ВЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ НА ОСНОВЕ АДАПТИВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ ПОНИЖЕННОГО ПОРЯДКА
Переглядів анотації: 19 | Завантажень PDF: 5
В.В. Гребеников, М.В. Прыймак
83
РАСЧЕТ МАГНИТНОГО ПОЛЯ И МОМЕНТА МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ С ЯВНО ВЫРАЖЕННЫМИ ПОЛЮСАМИ НА СТАТОРЕ
Переглядів анотації: 17 | Завантажень PDF: 2
В.О. Тітко
85
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СИНХРОННО-АСИНХРОННОЇ СТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОГЕНЕРУЮЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ УКРАЇНИ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 4
О.І. Титко, Ю.М. Васьковський
87
СИНХРОННО-АСИНХРОННІ ТУРБОГЕНЕРАТОРИ В СТРУКТУРІ ГЕНЕРУЮЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ЕНЕРГОСИСТЕМ. НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА ЇХНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 4
Д.И. Родькин, Ю.В. Ромашихин
89
ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 3
А.П. Грубой, А.В. Третьяк
91
ПРОБЛЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ БОЛЬШОЙ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 3

Електротехнологичні комплекси та системи

В.М. Кутін, О.Є. Рубаненко, С.В. Мисенко
93
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СКЛАДУ ЕЛЕГАЗУ НА СТРУМ ТЕСТОВОГО СИГНАЛУ ПРИСТРОЮ КОНТРОЛЮ ШВИДКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 3
Ф.П. Говоров, Н.И. Носанов, Т.И. Романова, О.В. Король
95
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ НА ОСНОВЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 4
В. Гудим , П. Дроздовскі, А. Постолюк
97
АНАЛІЗ НЕСИМЕТРИЧНИХ РЕЖИМІВ У ШЕСТИЕЛЕКТРОДНШ ДУГОВІЙ ЕЛЕКТРОПЕЧІ ІМПУЛЬСНОГО СТРУМУ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 4
Л.З. Богуславский, Л.Н. Мирошниченко, Ю.Г. Казарян, В.В. Диордийчук, Н.С. Ярошинский
99
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ГАЗООЧИСТКИ
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 4
А.А. Щерба, А.Д. Подольцев, В.М. Золотарев
101
СТАЦИОНАРНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ НАНЕСЕНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА ЖИЛУ СВЕРХВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЕЙ
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 4
А.И. Бушма, А.М. Жерносеков
103
АВТОКОЛЕБАНИЯ В ЦЕПИ С ЛАЗЕРНО-ДУГОВЫМ РАЗРЯДОМ КАК ОСНОВА НОВЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 2
Н.И. Бойко, Л.С. Евдошенко, А.И. Зароченцев, В.М. Иванов, С.Ф. Коняга
105
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ КОМПЛЕКС С ДВУМЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ ИМПУЛЬСОВ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ РЕЖИМЫ КОРОННОГО И БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ ГАЗООБРАЗНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
Переглядів анотації: 16 | Завантажень PDF: 3
Е.С. Пічкальов, Ю.С. Ямненко
107
КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ З МІНІМІЗАЦІЄЮ ВИТРАТИ ПАЛИВА
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 2
Н.И. Супруновская
109
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ МОЩНЫХ РАЗРЯДНЫХ ИМПУЛЬСОВ С ПОВЫШЕННОЙ СКОРОСТЬЮ НАРАСТАНИЯ ТОКОВ В НАГРУЗКЕ
Переглядів анотації: 17 | Завантажень PDF: 3
А.Г. Гарганеев, Б.П. Гарганеев, А.С. Каракулов, О.И. Коломенский, В.В. Машинский
111
МЕХАНОТРОННАЯ СИСТЕМА АСУ ТП ШАХТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 3
І.П. Кондратенко, А.П. Ращепкін, Д.Д. Ващишин
113
ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ЛІНІЙНОГО ГЕНЕРАТОРА З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ ХВИЛЬ
Переглядів анотації: 18 | Завантажень PDF: 4
Л.Г. Зотов
115
ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОСНОВЕ СТРУКТУР С ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫМИ КОНДЕНСАТОРАМИ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 3

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

В.В. Рогаль, Ю.С. Демченко
117
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИСОКОЧАСТОТНИХ ПРИСТРОЯХ КОРЕКЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ
Переглядів анотації: 15 | Завантажень PDF: 5
В.К. Гурін, В.О. Павловський, О.М. Юрченко
119
ВЛАСНІ ТА ВЗАЄМНІ ПАРАЗИТНІ ПАРАМЕТРИ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОТИЗАВАДНИХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ КЛЮЧОВОГО ТИПУ
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 6
О.Н. Агамалов
121
ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ФУНКЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ОШИБКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 4
И.Ф. Домнин , Е.А. Левон
123
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ЦИФРОВОГО НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 3
С.С. Козырев, Л.Е. Овчинникова
125
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНЫМИ УСТАНОВКАМИ
Переглядів анотації: 15 | Завантажень PDF: 2
Ю.І. Гижко, М.В. Мислович, Р.М. Сисак
127
ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ОЦІНОК ДІАГНОСТИЧНИХ ОЗНАК ПРИ СПЕКТРАЛЬНІЙ ОБРОБЦІ ВІБРАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ
Переглядів анотації: 28 | Завантажень PDF: 6
А.В. Гетьман, Е.Г. Крамчанин
129
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНОГО МОМЕНТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА НА ОСНОВЕ СИГНАТУР ВРАЩЕНИЯ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 3
Б.И. Кузнецов, Д.Е. Пелевин, И.В. Бовдуй, Д.А. Котляров
131
СИНТЕЗ СИСТЕМЫ АКТИВНОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ
Переглядів анотації: 22 | Завантажень PDF: 3
Т.А. Терещенко, Д.В. Лазарев, Д.С. Александров
133
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УОЛША В СИСТЕМЕ ВИДЕОСОПРОВОЖДЕНИЯ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОРРЕЛЯЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 5
Ю.Л. Анохин, С. Атарод, В.А. Бржезицкий, Я.А. Гаран, И.Н. Маслюченко
135
ВЛИЯНИЕ НАВЕДЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕКЦИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ДЕЛИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Переглядів анотації: 4 | Завантажень PDF: 3
С.М. Бутко, В.В. Рудаков, Е.Е. Сергеева, С.В. Рудаков
137
ОЦЕНКА РЕСУРСА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ НА ПЕРЕМЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 4
Д.А. Кривошей
139
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗКИДУ ПАРАМЕТРІВ КОМПОНЕНТІВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ З П'ЄЗОТРАНСФОРМАТОРОМ
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 3