№ 1 (2019): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Перетворення параметрів електричної енергії

К.С. Осипенко, В.Я. Жуйков
16
ВПЛИВ СТАТИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ НА РІВЕНЬ ЗАРЯДУ НАКОПИЧУВАЧА
https://doi.org/10.15407/techned2019.01.016
Переглядів анотації: 31 | Завантажень PDF: 8
В.К. Гурін, В.О. Павловський, О.М. Юрченко
21
ВПЛИВ ВИСОКОЧАСТОТНИХ ВТРАТ РЕАЛЬНОГО КОНДЕНСАТОРА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БЕЗФІЛЬТРОВОГО МЕТОДУ ЗМЕНШЕННЯ НЕСИМЕТРИЧНИХ КОНДУКТИВНИХ ЗАВАД ВІД ТРАНЗИСТОРНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІЗ НАКОПИЧУВАЛЬНИМ ДРОСЕЛЕМ
https://doi.org/10.15407/techned2019.01.021
Переглядів анотації: 51 | Завантажень PDF: 13
Д.В. Винниченко, Н.С. Назарова
25
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА СИСТЕМА З ЧАСТОТНО-ПАРАМЕТРИЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ СТАБІЛІЗОВАНОГО РОЗРЯДНОГО СТРУМУ У ВУГЛЕЦЕВМІСНИХ ГАЗАХ
https://doi.org/10.15407/techned2019.01.025
Переглядів анотації: 26 | Завантажень PDF: 10
В.В. Бушер, В.М. Захарченко, О.В. Глазева, К.А. Хандакжи
29
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ПОТУЖНОГО ПРИСТРОЮ ПЛАВНОГО ПУСКУ ІЗ СУДНОВОЮ МЕРЕЖЕЮ В ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМАХ
https://doi.org/10.15407/techned2019.01.029
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 7

Електроенергетичні системи та устаткування

М.Й. Бурбело, А.В. Гадай, О.В. Степура
42
ВИЗНАЧЕННЯ ПУЛЬСУЮЧОЇ ПОТУЖНОСТІ В НЕСИМЕТРИЧНИХ НЕСИНУСОЇДНИХ РЕЖИМАХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
https://doi.org/10.15407/techned2019.01.042
Переглядів анотації: 37 | Завантажень PDF: 10
М.Ф. Сопель, М.В. Гребченко, В.Ф. Максимчук, Ю.В. Пилипенко
50
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ОДНОФАЗНОГО ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВПЛИВУ НА ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА БЛОКУВАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ
https://doi.org/10.15407/techned2019.01.050
Переглядів анотації: 44 | Завантажень PDF: 10
Л.М. Лук'яненко, І.С. Гончаренко
55
КОМБІНОВАНИЙ СТОХАСТИЧНИЙ МЕТОД. ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ, ОТРИМАНИХ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО РАНЖУВАННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ
https://doi.org/10.15407/techned2019.01.055
Переглядів анотації: 37 | Завантажень PDF: 9
Н.О. Равлик, О.М. Равлик, М.С. Сегеда
63
ПЕРЕНАПРУГИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС КОМУТАЦІЙ ВАКУУМНИМИ ВИМИКАЧАМИ, ТА ЇХ ОБМЕЖЕННЯ
https://doi.org/10.15407/techned2019.01.063
Переглядів анотації: 27 | Завантажень PDF: 7
Р.О. Буйний, А.В. Красножон, В.В. Зорін, А.О. Квицинський
68
ОБҐРУНТУВАННЯ ОБЛАСТІ ВИКОРИСТАННЯ КЛАСУ НАПРУГИ 20 КВ У МІСЬКИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.15407/techned2019.01.068
Переглядів анотації: 28 | Завантажень PDF: 11

Електротехнологичні комплекси та системи

І.В. Волков, І.М. Кучерява
72
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ НОВОЇ ІНДУКЦІЙНОЇ СКЛОВАРНОЇ ПЕЧІ З "ВНУТРІШНІМ" ІНДУКТОРОМ
https://doi.org/10.15407/techned2019.01.072
Переглядів анотації: 39 | Завантажень PDF: 8
М.В. Загірняк, Ю.О. Алєксєєва, І.С. Конох, Т.В. Коренькова
79
ЕКСТРЕМАЛЬНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ НАСОСНИМ КОМПЛЕКСОМ ЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
https://doi.org/10.15407/techned2019.01.079
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 7

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

Ю.Ф. Тесик, О.Л. Карасинський, Р.М. Мороз
85
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ЦИФРО-АНАЛОГОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА
https://doi.org/10.15407/techned2019.01.085
Переглядів анотації: 31 | Завантажень PDF: 9
В.П. Бабак, С.І. Ковтун
89
КАЛІБРУВАННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ СЕНСОРІВ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ В СИСТЕМАХ ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
https://doi.org/10.15407/techned2019.01.089
Переглядів анотації: 35 | Завантажень PDF: 8