ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ІНДУКТОРА З Ш-ПОДІБНИМ ОСЕРДЯМ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ
ARTICLE_1_PDF

Ключові слова

inductor
magnetoplastic effect
plastic deformation
pulsed eddy current
electromagnetic field індуктор
магнітопластичний ефект
пластична деформація
імпульсний струм
нестаціонарне магнітне поле

Як цитувати

[1]
Ращепкін , А., Кондратенко, .І., Карлов , О. і Крищук , Р. 2019. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ІНДУКТОРА З Ш-ПОДІБНИМ ОСЕРДЯМ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ. ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. 6 (Жов 2019), 005. DOI:https://doi.org/10.15407/techned2019.06.005.

Анотація

Представлено метод аналізу електромагнітних процесів в індукторі з Ш-подібним феромагнітним осердям. Індуктор призначений для безконтактного збудження в металевій стрічці імпульсів магнітного поля і струмів високої густини для магнітно-імпульсної обробки площинного прокату металів. Збудження імпульсів струму в обмотці індуктора відбувається шляхом комутації електричного кола, що включає ємність, індуктивність індуктора, активний опір з’єднуючих проводів і витків індуктора та керований вентиль. Електричні параметри індуктора визначаються методом комп’ютерного моделювання в квазістаціонарному режимі в тривимірній постановці з використанням методу скінченних елементів для низки заданих значень сили струму. Встановлено аналітичні залежності параметрів розрядного кола - статичної та динамічної індуктивностей, а також активного опору, що вноситься, від потокозчеплення. За знайденими електричними параметрами із розв’язку нелінійного диференціального рівняння кола визначається нестаціонарний струм індуктора, що дає змогу розв’язати нестаціонарну електромагнітну задачу розподілу магнітних полів і струмів у металі.  Бібл. 11, рис. 6.

https://doi.org/10.15407/techned2019.06.005
ARTICLE_1_PDF

Посилання

Vasilev M.A. Features of plastic deformation of metals and alloys in a magnetic field. Overview. Uspekhi fiziki metallov. 2007. Vol. 8. Pp. 65-105. (Rus)

Kuznetsov N.N. Influence of electro impulse and magneto impulse effects on the workpiece. Obrabotka materia-lov davleniem. 2010. No 3(24). Pp. 126-129. (Rus)

Komshina A.V., Pomelnikova A.S. Promising method of low-energy materials processing using a magnetic field Nauchnoe izdanie MGTU im. N.E. Baumana. Nauka i Obrazovanie. 2012. No FS77 – 48211. Pp. 463-488. DOI: https://doi.org/10.7463/0912.0454270 (Rus)

Samohvalov V.N., Samohvalova Zh.V. Magnetic-pulse and electric pulse treatment of machine parts Sovremen-nye problemy teorii mashin. 2017. No 5. Pp. 113-115. (Rus)

Seidametov S.V., Loskutov S.V. The influence of pulse electromagnetic field on rebuilding of structure of tita-nium alloy vt3-1. Zhurnal fіzyky ta іnzhenerіi poverkhnі. 2016. Vol. 1. Pp. 4-8. (Rus)

Golovin Yu.I., Morgunov R.B. New type of magnetoplastic effects in linear amorphous polymers. Fizika tver-dogo tela. 2001. Vol. 43(5). Pp. 827-832. (Rus)

Nejman L.R., Demirchyan K.S. Theoretical foundations of electrical engineering. Moskva-Leningrad: Energiia, 1966. 407 p. (Rus)

Postnikov I.M. Electrical machinery design. Kiev: Izdanie gosudarstvennoi tekhnicheskoi literatury USSR, 1962. 736 p. (Rus)

Lobanov L.M., Kondratenko I.P., Zhyltsov A.V., Karlov O.M., Pashchyn M.O., Vasyuk V.V., Yashchuk V.A. Electrophysical unsteady processes in the system to reduce residual stresses welds. Tekhnichna Elektrodynamika. 2016. №6. Pp.10-19. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.06.010 (Ukr)

Comsol multiphysics modeling and simulation software. URL: http://www.comsol.com/

Kondratenko I.P., Zhyltsov A.V., Pashchyn N.A., Vasyuk V.V. Selecting induction type electromechanical converter for electrodynamic processing of welds. Tekhnichna Elektrodynamika. 2017. No 5. Pp. 83-87. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.05.083 (Ukr)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2022 Array

Переглядів анотації: 65 | Завантажень PDF: 25

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.