№ 1 (2018): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Теоретична електротехніка та електрофізика

Ю.М. Васецький, К.К. Дзюба
3
ТРИВИМІРНЕ КВАЗІСТАЦІОНАРНЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ, СТВОРЕНЕ ДОВІЛЬНИМ КОНТУРОМ СТРУМУ ПОБЛИЗУ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОГО ТІЛА
https://doi.org/10.15407/techned2018.01.003
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 2
В.М. Михайлов, М.П. Петренко
13
АПРОКСИМАЦІЯ ТОЧНОГО ПРОФІЛЮ МАСИВНОГО СОЛЕНОЇДА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІМПУЛЬСНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ
https://doi.org/10.15407/techned2018.01.013
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 2
И.Н. Кучерявая
17
ДЕФЕКТЫ ПОЛУПРОВОДЯЩЕГО СЛОЯ ПО ЖИЛЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ
https://doi.org/10.15407/techned2018.01.017
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 2
М.А. Щерба
23
ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ ПРИ ПЕРЕХІДНОМУ ПРОЦЕСІ ЗМІНИ КОНФІГУРАЦІЇ ВОДНИХ МІКРОВКЛЮЧЕНЬ У РІДКИХ ДІЕЛЕКТРИКАХ
https://doi.org/10.15407/techned2018.01.023
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 2
С.Ю. Плєснецов, О.М. Петрищев, Р.П. Мигущенко, Г.М. Сучков
30
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНО-АКУСТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ ЗБУДЖЕННІ КРУТИЛЬНИХ ХВИЛЬ. ЧАСТИНА 2
https://doi.org/10.15407/techned2018.01.030
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 2

Перетворення параметрів електричної енергії

Ю.В. Руденко
37
УСРЕДНЕНИЕ МОДЕЛИ ДВУХТАКТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
https://doi.org/10.15407/techned2018.01.037
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 2

Електромеханічне перетворення енергії

В.И. Милых
47
ЧИСЛЕННО-ПОЛЕВОЙ АНАЛИЗ АДЕКВАТНОСТИ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И МЕТОД ИХ УТОЧНЕНИЯ НА ЭТОЙ ОСНОВЕ
https://doi.org/10.15407/techned2018.01.047
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 2
В.С. Петрушин, А.М. Якимец, Ю.Р. Плоткин, Р.Н. Еноктаев
56
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАВНОГО ПУСКА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
https://doi.org/10.15407/techned2018.01.056
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 2
О.Г. Кенсицький, Д.І Хвалін
62
ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ У ТОРЦЕВІЙ ЗОНІ ТУРБОГЕНЕРАТОРА ПРИ ЗМІНІ РЕАКТИВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
https://doi.org/10.15407/techned2018.01.062
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 3

Персоналії

98
ПАМ’ЯТІ академіка НАН України ГЕННАДІЯ ГРИГОРОВИЧА СЧАСТЛІВОГО
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 2