ВІДПОВІДНІСТЬ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ ПРИЙНЯТОМУ ФОРМАТУ - ПОЛІПШЕННЯ ТОЧНОГО ОБЛІКУ ЦИТУВАННЯ
ARTICLE_13_PDF

Ключові слова

references
DSTU 8302: 2015
a bibliographic reference
the source of literature список літератури
ДСТУ 8302:2015
бібліографічне посилання
джерела літератури

Як цитувати

[1]
Городжа, Л. 2018. ВІДПОВІДНІСТЬ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ ПРИЙНЯТОМУ ФОРМАТУ - ПОЛІПШЕННЯ ТОЧНОГО ОБЛІКУ ЦИТУВАННЯ. ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. 1 (Січ 2018), 094. DOI:https://doi.org/10.15407/techned2018.01.094.

Анотація

Стисло викладено вимоги до оформлення списку літератури у журналі "Технічна електродинаміка" згідно з ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання". Наведено приклади описів джерел літератури українською й англійською мовами та короткий перелік програмних продуктів на допомогу авторам задля спрощення роботи з оформлення наукових публіка-цій.  Бібл. 4, табл. 1.

https://doi.org/10.15407/techned2018.01.094
ARTICLE_13_PDF

Посилання

Information and documentation, bibliographical reference, general rules and rules of compilation. DSTU 8302: 2015. URL: http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf (accessed 15.11.2017)

About the approval of the requirements for the design of the dissertation. Order of MES dated January 12, 2017, No. 40. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 (accessed 15.11.2017)

Rapid registration of bibliographic references. URL: https://openscience.in.ua/quick-reference.html (accessed 15.11.2017)

Tykhonkova I.O. References are the important indicator of articles quality. How to escape an extra work.

URL: http://www.nas.gov.ua/publications/books/series/9789660247048/Documents/2015_11/14_tikhonkova.pdf (accessed 15.11.2017)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2022 Array

Переглядів анотації: 80 | Завантажень PDF: 9

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.