№ 5 (2017): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Колонка редактора

Л.В. Городжа
3
НАУКОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЖУРНАЛУ "ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА" У МІЖНАРОДНІЙ БАЗІ ДАНИХ SCOPUS 2016 р.
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 5

Теоретична електротехніка та електрофізика

Ю.М. Васецький, К.К. Дзюба
7
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА КВАЗИСТАЦИОНАРНОГО ТРЕХМЕРНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ТОКА, ПРОТЕКАЮЩЕГО ПО КОНТУРУ ПРОИЗВОЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ВБЛИЗИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОГО ТЕЛА
https://doi.org/10.15407/techned2017.05.007
Переглядів анотації: 30 | Завантажень PDF: 9
І.С. Петухов
18
РОЗРАХУНОК ПЕРІОДИЧНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ У ФЕРОМАГНІТНОМУ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ГАРМОНІК У СТРУМІ ЖИВЛЕННЯ МЕТОДОМ ГАРМОНІЧНОГО БАЛАНСУ СУМІСНО З МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВІ.
https://doi.org/10.15407/techned2017.05.018
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 6
Н.А. Шидловська, С.М. Захарченко, О.П. Черкаський
23
КРИТЕРІЇ НЕОБХІДНОЇ ТА ДОСТАТНЬОЇ КІЛЬКОСТІ ІТЕРАЦІЙ ФІЛЬТРАЦІЇ НЕПЕРІОДИЧНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ СИГНАЛІВ БАГАТОІТЕРАЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ
https://doi.org/10.15407/techned2017.05.023
Переглядів анотації: 81 | Завантажень PDF: 34
И.Н. Кучерявая
32
МУЛЬТИФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ ОБРАБОТКЕ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ГРАНУЛ
https://doi.org/10.15407/techned2017.05.032
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 5

Перетворення параметрів електричної енергії

Н.І. Супруновська, Ю.В. Перетятко, С.С. Розискулов, В.В. Михайленко, В.І. Чибеліс, В.С. Олійник
39
РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БІПОЛЯРНИХ ІМПУЛЬСНИХ СТРУМІВ У НАВАНТАЖЕННІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИХ УСТАНОВОК ІЗ НАКОПИЧУВАЛЬНИМ КОНДЕНСАТОРОМ
https://doi.org/10.15407/techned2017.05.039
Переглядів анотації: 26 | Завантажень PDF: 8
К.О. Липківський
47
ОСОБЛИВОСТІ РЕКОНФІГУРАЦІЇ ТРАНСФОРМАТОРНО-КЛЮЧОВОЇ ВИКОНАВЧОЇ СТРУКТУРИ СТАБІЛІЗАТОРА-РЕГУЛЯТОРА НАПРУГИ ЗМІННОГО СТРУМУ
https://doi.org/10.15407/techned2017.05.047
Переглядів анотації: 82 | Завантажень PDF: 5

Електромеханічне перетворення енергії

Ю.П. Кондратенко, Йоахім Рудольф, О.В. Козлов, Ю.М. Запорожець, О.С. Герасін
53
НЕЙРО-НЕЧІТКІ СПОСТЕРІГАЧІ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРИТИСКНОГО ЗУСИЛЛЯ МАГНІТОКЕРОВАНИХ РУШІЇВ МОБІЛЬНИХ РОБОТІВ
https://doi.org/10.15407/techned2017.05.053
Переглядів анотації: 84 | Завантажень PDF: 5
О.М. Сінчук, І.А. Козакевич, М.М. Юрченко
62
БЕЗДАТЧИКОВЕ КЕРУВАННЯ ВЕНТИЛЬНИМИ РЕАКТИВНИМИ ДВИГУНАМИ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ
https://doi.org/10.15407/techned2017.05.062
Переглядів анотації: 20 | Завантажень PDF: 7

Електроенергетичні системи та устаткування

О.Ф. Буткевич, В.В. Чижевський
67
ІДЕНТИФІКАЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ МОД ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ
https://doi.org/10.15407/techned2017.05.067
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 6

Електротехнологичні комплекси та системи

А.К. Шидловський, Ю.М. Гориславець, О.І. Глухенький, О.І. Бондар
76
ЕФЕКТИВНІСТЬ УНІВЕРСАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПЕРЕМІШУВАЧІВ РІДКОГО МЕТАЛУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЧАСТОТИ ЖИВЛЕННЯ
https://doi.org/10.15407/techned2017.05.076
Переглядів анотації: 25 | Завантажень PDF: 5
І.П. Кондратенко, А.В. Жильцов, М.О. Пащин, В.В. Васюк
83
ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ІНДУКЦІЙНОГО ТИПУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ
https://doi.org/10.15407/techned2017.05.083
Переглядів анотації: 35 | Завантажень PDF: 6
Н.И. Бойко, А.В. Макогон
89
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ РАЗРЯДОВ В ГАЗОВЫХ ПУЗЫРЯХ
https://doi.org/10.15407/techned2017.05.089
Переглядів анотації: 21 | Завантажень PDF: 5

Персоналії

96
До 70-річчя Михайла Васильовича Загірняка
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 5