№ 5 (2018): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Персоналії

5
ДО 85-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ А.К. ШИДЛОВСЬКОГО
Переглядів анотації: 15 | Завантажень PDF: 11

Теоретична електротехніка та електрофізика

A.В. Жильцов, В.В. Ликтей
7
РОЗРАХУНОК МАГНІТНОГО ПОЛЯ МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ ІЗ ГЛАДКИМ СТАТОРОМ МЕТОДОМ ВТОРИННИХ ДЖЕРЕЛ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.007
Переглядів анотації: 36 | Завантажень PDF: 8
Ю.М. Васецький, К.К. Дзюба, І.М. Кучерява, І.Л. Мазуренко
11
ЗАТУХАННЯ НЕОДНОРІДНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ СТРУМОВОГО КОНТУРА В ЕЛЕКТРОПРОВІДНОМУ ПІВПРОСТОРІ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.011
Переглядів анотації: 43 | Завантажень PDF: 9
В.М. Рябенький, І.І. Чудайкін, Ю.Д. Таргунакова
15
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДУКОВАНИХ МАГНІТОСТАТИЧНИХ ПОЛІВ ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЙ У ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.015
Переглядів анотації: 27 | Завантажень PDF: 8
М.А. Щерба
22
ВПЛИВ ПІДВИЩЕННЯ ГУСТИНИ БЛИЗЬКО РОЗТАШОВАНИХ ВОДНИХ МІКРОВКЛЮЧЕНЬ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ В НЕЛІНІЙНОМУ ТВЕРДОМУ ДІЕЛЕКТРИКУ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.022
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 7

Перетворення параметрів електричної енергії

О.К. Жук, Д.О. Жук, Д.В. Криворучко
26
НЕСИНУСОЇДАЛЬНІСТЬ НАПРУГИ В АВТОНОМНІЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ З КЕРОВАНИМ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧИМ ПРИСТРОЄМ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.026
Переглядів анотації: 41 | Завантажень PDF: 16
А.Ф. Жаркін, А.Г. Пазєєв, В.О. Новський
31
ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОНАПРЯМЛЕНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ УНІФІКОВАНОГО ІНВЕРТОРНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.031
Переглядів анотації: 38 | Завантажень PDF: 16
В.Я. Жуйков , Д.А. Миколаєць
35
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ТРИФАЗНОГО СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФІЛЬТРА
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.035
Переглядів анотації: 29 | Завантажень PDF: 9
Г.В. Павлов , І.Л. Вінниченко, М.В. Покровський
39
АДАПТИВНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ ЧАСТОТИ НА ОСНОВІ РЕЗОНАНСНОГО ІНВЕРТОРА З НЕЛІНІЙНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.039
Переглядів анотації: 37 | Завантажень PDF: 12
К.О. Липківський , А.Г. Можаровський
44
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НАПРУГИ ЗМІННОГО СТРУМУ З ТРАНСФОРМАТОРНО-КЛЮЧОВИМИ ВИКОНАВЧИМИ СТРУКТУРАМИ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.044
Переглядів анотації: 45 | Завантажень PDF: 6

Електромеханічне перетворення енергії

В.М. Михальський , В.М. Соболєв , В.В. Чопик, І.А. Шаповал
52
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА БАЗІ МАШИНИ ПОДВІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ З ФУНКЦІЯМИ АКТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.052
Переглядів анотації: 52 | Завантажень PDF: 7
С.М. Пересада , С.М. Ковбаса , Є.О. Ніконенко, С.В. Божко
57
КОНЦЕПЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ГІБРИДНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЖИВЛЕННЯ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.057
Переглядів анотації: 60 | Завантажень PDF: 16
О.І. Толочко , В.С. Бовкунович , О.О. Бурмельов
61
ОБМЕЖЕННЯ СТРУМУ І НАПРУГИ СТАТОРА В СИСТЕМІ ТРИЗОННОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ДВИГУНА З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОПТИМАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ КЕРУВАННЯ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.061
Переглядів анотації: 48 | Завантажень PDF: 8
В.В. Гребеніков , М.В. Приймак
65
ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНА З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ З УРАХУВАННЯМ ЇЗДОВОГО ЦИКЛУ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.065
Переглядів анотації: 37 | Завантажень PDF: 9
О.М. Попович, І.В. Головань
69
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ГОЛОВНОГО ІНДУКТИВНОГО ОПОРУ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З КОРОТКОЗАМКНЕНИМ РОТОРОМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОЛЬОВОГО АНАЛІЗУ ЇХНІХ ПУСКОВИХ ХАРАКТ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.069
Переглядів анотації: 43 | Завантажень PDF: 9
В.Б. Финкельштейн, Д.Н. Калюжный, Ю.В. Ковалева, А.Н. Гетя
73
ВЛИЯНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОПЕРЕЧНЫХ ТОКОВ И СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ РОТОРА
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.073
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 6
В.П. Стяжкін, В.І. Теряєв , С.І. Гаврилюк
80
СПІВВІДНОШЕННЯ ШВИДКОСТЕЙ ТА МОМЕНТІВ У ДВОДВИГУННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ З БЕЗРЕДУКТОРНИМ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМ ДИФЕРЕНЦІАЛОМ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.080
Переглядів анотації: 33 | Завантажень PDF: 7

Електроенергетичні системи та устаткування

П. Пеж, Є. Росоловські, Я. Ижиковські
84
ВИСОКОШВИДКІСНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ З ЄМНІСНОЮ КОМПЕНСАЦІЄЮ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.084
Переглядів анотації: 27 | Завантажень PDF: 8
Д.В. Тугай , Г.Г. Жемеров
88
СТАБІЛІЗАЦІЯ НАПРУГИ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЯГИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.088
Переглядів анотації: 36 | Завантажень PDF: 9
О.O. Шавьолкін, І.О. Шведчикова
92
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ ОДНОФАЗНИХ КОМБІНОВАНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ З ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМИ СОНЯЧНИМИ БАТАРЕЯМИ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.092
Переглядів анотації: 36 | Завантажень PDF: 8
В.М. Безручко, Р.О. Буйний, А.Ю. Строгій, В.І. Ткач
96
ВИКОРИСТАННЯ GSM ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МІСЦЬ ОДНОФАЗНИХ ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ ЗІ ШТИРЬОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.096
Переглядів анотації: 27 | Завантажень PDF: 8

Електротехнологичні комплекси та системи

М.В. Загірняк
100
СПРОЩЕНИЙ РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНОСТІ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НАД СЕРЕДИНОЮ ЗАЗОРУ ДВОПОЛЮСНОГО МАГНІТНОГО ЗАЛІЗОВІДОКРЕМЛЮВАЧА
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.100
Переглядів анотації: 16 | Завантажень PDF: 7
В.Ю. Ноженко , С.С. Старостін
104
АСПЕКТИ ЕМУЛЯЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВИПРОБУВАННЯХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.104
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 7
Ю.М. Гориславець , С.В. Ладохін, О.І. Глухенький, Т.В. Лапшук, О.І. Бондар , Є.О. Дрозд
108
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МУЛЬТИФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІЙ ГАРНІСАЖНІЙ ПЛАВЦІ ТИТАНУ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.108
Переглядів анотації: 37 | Завантажень PDF: 7
Є.В. Вербицький , О.Ф. Бондаренко , Ю.В. Бондаренко , В.О. Діденко
112
ІМПУЛЬСНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ КОНТАКТНОГО МІКРОЗВАРЮВАННЯ З ЛАНКОЮ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ В БЕЗПЕРЕРВНОМУ РЕЖИМІ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.112
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 9

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

С.М. Герцик, Ю.І. Гижко, В.М. Зварич , М.В. Мислович , Л.Б. Остапчук , Р.М. Сисак
116
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОНОМНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ З УРАХУВАННЯМ РЕЖИМІВ ЙОГО РОБОТИ
https://doi.org/10.15407/techned2018.05.116
Переглядів анотації: 33 | Завантажень PDF: 10