№ 6 (2018): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Теоретична електротехніка та електрофізика

І.С. Петухов
5
МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНОГО ПОВЕРХНЕВОГО ЕФЕКТУ МЕТОДОМ ГАРМОНІЧНОГО БАЛАНСУ СУМІСНО З МЕТОДОМ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА УМОВ ЖИВЛЕННЯ СИНУСОЇДАЛЬНОЮ НАПРУГОЮ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ЕФЕКТИВНИХ МАГНІТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
https://doi.org/10.15407/techned2018.06.005
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 7
І.М. Кучерява
9
КОМП'ЮТЕРНЕ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ КАБЕЛІВ З УШКОДЖЕННЯМ МЕТАЛЕВОГО ЕКРАНА
https://doi.org/10.15407/techned2018.06.009
Переглядів анотації: 41 | Завантажень PDF: 7
А.А. Щерба, Н.І. Супруновська, Д.С. Іващенко
14
ІМОВІРНІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАРЯДНОГО КОЛА КОНДЕНСАТОРА ІЗ СТОХАСТИЧНИМ АКТИВНИМ ОПОРОМ
https://doi.org/10.15407/techned2018.06.014
Переглядів анотації: 41 | Завантажень PDF: 7
С.С. Розискулов, Л.П. Маслак, Ю.В. Перетятко, С.В. Белкін
18
СИНТЕЗ ТРИКОНТУРНИХ КІЛ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИХ УСТАНОВОК З НАКОПИЧУВАЛЬНИМ КОНДЕНСАТОРОМ
https://doi.org/10.15407/techned2018.06.018
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 6
В.М. Сидорець, І.В. Пентегов, С.В. Римар
22
ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ БІОІМПЕДАНСУ ПРИ ВИСОКИХ ЧАСТОТАХ МОДЕЛЯМИ ФРІКЕ ТА КОУЛА
https://doi.org/10.15407/techned2018.06.022
Переглядів анотації: 33 | Завантажень PDF: 8
Д.К. Маков
26
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ АСИМЕТРІЇ ТРИФАЗНОЇ НАПРУГИ ОСНОВНОЇ ЧАСТОТИ І ВИЩИХ ГАРМОНІК
https://doi.org/10.15407/techned2018.06.026
Переглядів анотації: 17 | Завантажень PDF: 7

Перетворення параметрів електричної енергії

І.Ф. Домнін, О.О. Левон, С.С. Козлов
30
СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ФІЛЬТРОКОМПЕНСУЮЧИМ ПРИСТРОЄМ З FUZZY-РЕГУЛЯТОРОМ ДРУГОГО ПОРЯДКУ
https://doi.org/10.15407/techned2018.06.030
Переглядів анотації: 27 | Завантажень PDF: 6
В.О. Діденко, О.Ф. Бондаренко, Ю.В. Бондаренко, Є.В. Вербицький
34
АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ІМПУЛЬСНОГО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ КОНТАКТНОГО МІКРОЗВАРЮВАННЯ
https://doi.org/10.15407/techned2018.06.034
Переглядів анотації: 19 | Завантажень PDF: 6
Ю.О. Денисов, О.М. Городній, В.В. Гордієнко, Л.В. Вершняк, А.В. Димерець
38
ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ І ХАРАКТЕРИСТИК КОРЕКТОРА КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ НА ОСНОВІ ІМПУЛЬСНИХ ТА КВАЗІРЕЗОНАНСНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
https://doi.org/10.15407/techned2018.06.038
Переглядів анотації: 26 | Завантажень PDF: 11

Електромеханічне перетворення енергії

М.М. Заблодський , В.Є. Плюгін, Р.М. Чуєнко
42
МОДЕЛЮВАННЯ АСИНХРОННИХ МАШИН ІЗ ЗАГАЛЬНИМ ЗОВНІШНІМ МАСИВНИМ РОТОРОМ
https://doi.org/10.15407/techned2018.06.042
Переглядів анотації: 55 | Завантажень PDF: 15
Л.І. Мазуренко, К.М. Василів
46
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ БЕЗКОНТАКТНОЇ СИСТЕМИ ЗБУДЖЕННЯ АВТОНОМНОГО АСИНХРОНІЗОВАНОГО ГЕНЕРАТОРА НА БАЗІ КАСКАДНОГО ТРИФАЗНО-ТРИФАЗНОГО МОДУЛЯТОРА НАПРУГИ
https://doi.org/10.15407/techned2018.06.046
Переглядів анотації: 33 | Завантажень PDF: 9
Ю.В. Шуруб, В.Є. Василенков, Ю.Л. Цицюрський
50
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМБІНОВАНОЇ СХЕМИ ОДНОФАЗНОГО ВКЛЮЧЕННЯ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ НАСОСНИХ УСТАНОВОК
https://doi.org/10.15407/techned2018.06.050
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 7
В.В. Козирський, О.Д. Подольцев, М.І. Трегуб
54
ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РОЗМІРІВ МАГНІТОПРОВОДУ КІЛЬЦЕВОГО РОТОРА ВІТРОЕЛЕКТРИЧНОГО ВЕНТИЛЬНОГО РЕАКТИВНОГО ГЕНЕРАТОРА
https://doi.org/10.15407/techned2018.06.054
Переглядів анотації: 44 | Завантажень PDF: 8

Електроенергетичні системи та устаткування

W. Dolega
58
СТАН ВІТРОВОЇ ЕНЕРГІЇ В ПОЛЬЩІ
https://doi.org/10.15407/techned2018.06.058
Переглядів анотації: 27 | Завантажень PDF: 5
О.Ф. Буткевич, О.І. Чиженко, О.М. Попович, І.В. Трач
62
ВПЛИВ FACTS НА РЕЖИМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ ЗА ПРЯМОГО ПУСКУ ПОТУЖНОЇ АСИНХРОННОЇ МАШИНИ У СКЛАДІ КОМПЛЕКСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
https://doi.org/10.15407/techned2018.06.062
Переглядів анотації: 62 | Завантажень PDF: 7
М.Ю. Артеменко, Л.М. Батрак, С.Й. Поліщук
69
АКТИВНИЙ СТРУМ ТА ПОВНА ПОТУЖНІСТЬ ТРИФАЗНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
https://doi.org/10.15407/techned2018.06.069
Переглядів анотації: 42 | Завантажень PDF: 5
Г.Г. Жемеров, Н.О. Ільїна, А.В. Машура, Д.В. Тугай
73
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКУПЕРАТИВНОГО ГАЛЬМУВАННЯ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З РЕГУЛЬОВАНИМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ
https://doi.org/10.15407/techned2018.06.073
Переглядів анотації: 35 | Завантажень PDF: 6
В.Б. Павлов, В.О. Новський, В.А. Попов, С.О. Палачов
77
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ У МІСЬКИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
https://doi.org/10.15407/techned2018.06.077
Переглядів анотації: 27 | Завантажень PDF: 9
Ю. Герлендер, К. Соляк, Я. Іжиковскі
81
ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ ЗАХИСТУ, ЩО ДІЄ НА ОСНОВІ ДИФЕРЕНЦІАЛА ІМПЕДАНСУ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ КЗ, З ВРАХУВАННЯМ НАСИЧЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРА СТРУМУ
https://doi.org/10.15407/techned2018.06.081
Переглядів анотації: 85 | Завантажень PDF: 9

Інше

98
ПОКАЖЧИК СТАТЕЙ ЗА 2018 РІК
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 12