№ 5 (2016): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Перетворення параметрів електричної енергії

Г.В. Павлов, И.Л. Винниченко, А.В. Обрубов
14
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ С ПОНИЖЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ГАРМОНИК ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.014
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 2
В. Олещук, В. Ермуратский, Ф. Барреро
17
АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СИММЕТРИЧНЫХ ФОРМ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕХУРОВНЕВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ВЕКТОРНОЙ ШИМ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.017
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 2
Н.Н. Лопаткин
20
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ МНОГОУРОВНЕВОГО ИНВЕРТОРА С ПРОСТРАНСТВЕННО-ВЕКТОРНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ ДВУХ ЛИНЕЙНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.020
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 2
В.І. Сенько, В.В. Михайленко, М.М. Юрченко, О.М. Юрченко, Ю.М. Чуняк
23
АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У КОЛАХ З НАПІВПРОВІДНИКОВИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ З СІМНАДЦЯТИЗОННИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.023
Переглядів анотації: 17 | Завантажень PDF: 3
В.П. Войтенко
26
АДАПТИВНОЕ КВАЗИОПТИМАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ С НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛЬЮ СИЛОВОЙ ЧАСТИ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.026
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 2
А.К. Шидловский, В.Б. Павлов , В.Е. Павленко
29
АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ КПД КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОПИТАНИЯ ОТ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.029
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 2
Т.А. Хижняк, О.О. Гусєв, І.С. Ліпінський
32
ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ ПРИСТРОЯМИ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ МІКРОКЛІМАТУ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.032
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 2

Електромеханічне перетворення енергії

О.І. Толочко, А.А. Бугровий
35
ПОЛІПШЕННЯ ДИНАМІКИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ НА БАЗІ СИНХРОННОГО ДВИГУНА З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОПТИМАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ КЕРУВАННЯ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.035
Переглядів анотації: 29 | Завантажень PDF: 5
О.В. Бібік, О.М. Попович, С.П. Шевчук
38
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ РЕЖИМИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИCТЕМИ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ БАГАТОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.038
Переглядів анотації: 19 | Завантажень PDF: 21
В.Ф. Болюх, С.В. Олексенко, И.С. Щукин
46
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИНЕЙНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО И ИНДУКЦИОННОГО ТИПОВ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.046
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 2
К.С. Осипенко, В.Я. Жуйков
49
ПЕРЕДАТОЧНІ ФУНКЦІЇ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА В ОКРЕМИХ ОБЛАСТЯХ ЧАСТОТ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.049
Переглядів анотації: 17 | Завантажень PDF: 2

Електроенергетичні системи та устаткування

А.Ф. Жаркін , В.О. Новський, Д.О. Малахатка
52
МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ ДО НЕЇ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.052
Переглядів анотації: 20 | Завантажень PDF: 5
Б.В. Циганенко
55
ОПТИМАЛЬНА РЕКОНФІГУРАЦІЯ РОЗПОДІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.055
Переглядів анотації: 16 | Завантажень PDF: 7
Є.В. Парус, І.В. Блінов , О.Ю. Бець
58
ВИБІР КІЛЬКОСТІ ТА МІСЦЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИКАТОРІВ ПОШКОДЖЕНЬ НА РОЗПОДІЛЬНІЙ ЛІНІЇ ЯК ЗАДАЧА КОМБІНАТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.058
Переглядів анотації: 40 | Завантажень PDF: 2
Ф.П. Говоров, В.Ф. Говоров
61
УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТЕЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.061
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 2
А.П. Никифоров
64
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В СМАРТ-ГРИД ЭНЕРГОСЕТЯХ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.064
Переглядів анотації: 32 | Завантажень PDF: 2
В.А. Гуреев, О.В. Сангинова
67
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СРЕДА МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ В ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОМ РЕЖИМНОМ ТРЕНАЖЕРЕ (ПОРТ) ДЛЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ УКРАИНЫ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.067
Переглядів анотації: 27 | Завантажень PDF: 2
А.Е. Махнитко, Я.Х. Герхард, Т.В. Ломан, Р.В. Варфоломеєва, В.П. Обоскалов, К.С. Колясников
70
ДОСЯГНЕННЯ МАКСИМУМУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КАСКАДА ГЕС З ВРАХУВАННЯМ ГІДРАВЛИЧНИХ ОБ'ЄМІВ ВОДОСХОВИЩ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.070
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 2
Ю.І. Тугай, О.І. Ганус, К.О. Старков
73
КОМУТАЦІЙНІ ПЕРЕНАПРУГИ У ТРАНСФОРМАТОРАХ НАПРУГИ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.073
Переглядів анотації: 81 | Завантажень PDF: 2
М.В. Гребченко, О.В. Кожухар, О.В. Демченко
76
МЕТОД ОЦІНКИ СТАНУ ІЗОЛЯЦІЇ ВІДКЛЮЧЕНИХ ПРИЄДНАНЬ МЕРЕЖІ 6-10 кВ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.076
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 2
О.Н. Синчук, А.Г. Ликаренко, А.А. Петриченко, P.В. Зиманков, Ф.П. Шкрабец
79
АППАРАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ В РУДНИЧНЫХ УЧАСТКОВЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ ДО 1200 В
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.079
Переглядів анотації: 15 | Завантажень PDF: 2

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

Ю.Ф. Тесик, О.Л. Карасинський, Р.М. Мороз
82
ЦИФРО-АНАЛОГОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ВЕЛИКОГО СТРУМУ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ПОРТАТИВНИХ МЕТРОЛОГІЧНИХ УСТАНОВКАХ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.082
Переглядів анотації: 21 | Завантажень PDF: 3
Т.О. Терещенко, Ю.С. Ямненко, Д.В. Лазарєв
85
ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ВІДЕОСУПРОВОДЖЕННЯ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.085
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 2
Л.С. Червінський, С.М. Усенко, Т.С. Книжка, Я.М. Луцак
88
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ ФОТОСИНТЕЗНОЇ ОПРОМІНЕНОСТІ
https://doi.org/10.15407/techned2016.05.088
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 2