№ 6 (2013): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Ювілей Національної академії наук України

3
ДО 95-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 3

ЮВІЛЕЙ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ

7
ДО 50-РІЧЧЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ АН УРСР В ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ АН УРСР
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 4

Теоретична електротехніка та електрофізика

Н.А. Шидловська
9
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ПОСЛІДОВНОМУ RLC-КОЛІ З СИНУСОЇДНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЖИВЛЕННЯ ТА РЕВЕРСУВАННЯМ ЄМНОСТІ У РЕЖИМАХ, БЛИЗЬКИХ ДО РЕЗОНАНСНИХ
Переглядів анотації: 44 | Завантажень PDF: 11
М.В. Загирняк
14
РАСЧЕТ МАГНИТНОГО ПОТОКА В ОКНЕ U-ОБРАЗНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТА
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 3
А.В. Гетьман
20
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ДАТЧИКА ПЛАЗМЫ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 3
И.С. Петухов
24
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ЭФФЕКТА В ФЕРРОМАГНЕТИКЕ ПРИ СИНУСОИДАЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОТОКЕ
Переглядів анотації: 17 | Завантажень PDF: 5
В.А. Шигимага
30
НЕЛИНЕЙНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОВОДИМОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ КЛЕТКИ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 3

Перетворення параметрів електричної енергії

В.В. Голубев
36
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИМПУЛЬСНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 3

Електромеханічне перетворення енергії

Ю.Н. Васьковский, Ю.А. Гайденко, А.Е. Русятинский
40
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВЫБОР КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЯГОВОГО СИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 4

Електроенергетичні системи та устаткування

О.В. Кириленко, Р.Х. Стржелецкі, С.П. Денисюк, Д.Г. Дерев’янко
46
ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ СТАНДАРТІВ IEEE
Переглядів анотації: 30 | Завантажень PDF: 5
В.Г. Кузнецов, Ю.І. Тугай, В.В. Кучанський
51
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРАНСПОЗИЦІЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ НА АНОРМАЛЬНІ ПЕРЕНАПРУГИ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 2
Ю.А. Сиротин
57
ВЕКТОРНАЯ МГНОВЕННАЯ МОЩНОСТЬ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ТРЕХФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 3
М.Й. Бурбело, С.М. Мельничук
66
ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ ТРИФАЗНОЇ НЕСИМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ
Переглядів анотації: 19 | Завантажень PDF: 3

Інше

94
ПОКАЖЧИК СТАТЕЙ ЗА 2013 рік
Переглядів анотації: 16 | Завантажень PDF: 10