№ 3 (2012): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Теоретична електротехніка та електрофізика

В.Я. Ромашко , Л.М. Батрак
7
ДО ПИТАННЯ ПРО ІНВЕРСНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 3
А.А. Щерба , Н.И. Супруновская, В.К. Синицин , Д.С. Иващенко
9
АПЕРИОДИЧЕСКИЕ И КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ РАЗРЯДА КОНДЕНСАТОРА ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТОКОВ В НАГРУЗКЕ
Переглядів анотації: 16 | Завантажень PDF: 3
М.А. Щерба
11
СИЛОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПРОВОДЯЩИМИ МИКРОВКЛЮЧЕНИЯМИ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ ВО ВНЕШНЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 3
Н.Н. Бондина, К.И. Живанков , В.М. Михайлов
13
ПРИБЛИЖЕННЫЕ ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ И КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭКРАНИРОВАНИЯ ТОНКИХ ПРОВОДЯЩИХ ОБОЛОЧЕК
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 1
М.М. Резинкина , В.С. Гринченко
15
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЭКРАНЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 3
В.М. Стискал , В.М. Кутін
17
ВИЗНАЧЕННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕКРАНУЮЧОГО КОМПЛЕКТУ ОДЯГУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ ПІД НАПРУГОЮ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 220-750 КВ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1
Ю.А. Дидусенко
19
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ СИСТЕМОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ С ПРОДОЛЬНЫМ ПЬЕЗОЭФФЕКТОМ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1
І.П. Кондратенко, А.В. Жильцов , В.В. Васюк
21
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМАХ ОПЕРАТИВНОГО НЕРУЙНІВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 5
С.Ф. Жуков , А.И. Важинский
23
АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ЗАПАЗДЫВАНИЯ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 1

Електроенергетичні системи та устаткування

О.В. Кириленко , В.В. Павловський , Л.М. Лук’яненко , І.В. Трач
25
ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В «СЛАБКІ» ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 5
О.А. Ковальчук , В.В. Кулик, О.Б. Бурикін
27
ОПТИМІЗАЦІЯ СХЕМ ПРИЄДНАННЯ РОЗОСЕРЕДЖЕНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЛОКАЛЬНІЙ ЕЛЕКТРИЧНІЙ СИСТЕМІ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 2
П.Г. Стахів , О.П. Гоголюк
29
АДАПТАЦІЯ МАКРОМОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЇХНІХ СКЛАДОВИХ ДО ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 2
А.Ф. Жаркин, В.А. Новский , Н.Н. Каплычный , А.В. Козлов , Д.А. Малахатка
31
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В НЕПОЛНОФАЗНЫХ И АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 3
В.Г. Кузнецов , І.Ю. Тугай
33
АНАЛІЗ ФЕРОРЕЗОНАНСНИХ ПРОЦЕСІВ В РОЗПОДІЛЬЧОМУ ПРИСТРОЇ ПІДСТАНЦІЇ ВИСОКОЇ НАПРУГИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1
П.Д. Лежнюк , О.Є. Рубаненко, О.В. Нікіторович
35
ОПЕРАТИВНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ОБЛАДНАННЯ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 1
А.Р. Сидор, В.М. Теслюк
37
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПАРАМЕТРІВ НАДІЙНОСТІ ДЛЯ СКЛАДНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 4
В.В. Грабко , І.В. Бальзан
39
РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ У ЗАДАЧАХ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2
М.О. Ілюхін
41
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ РОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 6-35 КВ З ПОВІТРЯНИМИ ЛІНІЯМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1
Ю.М. Васецький , І.Л. Мазуренко , А.В. Павлюк
43
ЗАСТОСУВАННЯ НАДПРОВІДНИХ ІНДУКТИВНИХ НАКОПИЧУВАЧІВ (НПІН) ДЛЯ ДЕМПФУВАННЯ НЕРЕГУЛЯРНИХ КОЛИВАНЬ ПЕРЕТОКУ ПОТУЖНОСТІ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 2
М.С. Сегеда , В.П. Олексин, А.В. Олексин
45
ПЛАНУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ СТГ ТА АСТГ НА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ ОЕС УКРАЇНИ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 3
О.В. Кириленко , І.В. Блінов , С.Є. Танкевич
47
SMART GRID ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ В ЕЛЕКТРОЕНЕГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ
Переглядів анотації: 16 | Завантажень PDF: 2
В.Я. Жуйков
49
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА В СМАРТ-СЕТЯХ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 8
А.В. Праховннк , С.П. Денисюк , О.В. Коцар
51
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТ СМАРТ МЕРЕЖ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 4
Ю.С. Ямненко , К.С. Осипенко , І.В. Непорожнєв
53
ПЛАНУВАННЯ ВУЗЬКОПОЛОСНОЇ PLC МЕРЕЖІ ДЛЯ СМАРТ ГРІД
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 3
В.С. Лупіков , В.Ф. Болюх , Є.І. Байда , Н.В. Крюкова , І.С. Варшамова , М.А. Лелюк , В.В. Литвиненкоo
55
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 1
О.С. Ярмолюк
57
МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДЖЕРЕЛ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ В ІНТЕГРОВАНИХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ІЗ УРАХУВАННЯМ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1

Перетворення параметрів електричної енергії

К.А. Липковский , В.М. Михальский
59
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА – ВОЗМОЖНОСТИ, ОЖИДАНИЯ, РЕАЛЬНОСТЬ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 3
Д.В. Коробков , Д.В. Макаров , А.Н. Решетников , В.В. Машинский
61
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ЗВЕНОМ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 2
А.М. Афанасьев
63
УЛУЧШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРАЛЛЕЛЬНОГО РЕЗОНАНСНОГО ИНВЕРТОРА
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2
Д.В. Макаров, С.А. Харитонов, М.М. Юхнин
65
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТЫ ПОСТОЯННОЙ АМПЛИТУДЫ НА БАЗЕ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА И ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Переглядів анотації: 3 | Завантажень PDF: 0
Е.И. Сокол, Ю.П. Гончаров , А.В. Ересько, В.В. Замаруев , В.В. Ивахно, С.Ю. Кривошеев , Н.Ю. Родин , Е.А. Маляренко , А.В. Лобко
67
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ СВЯЗИ МЕЖДУ АВТОНОМНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ И ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТЬЮ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 3
Г.С. Зиновьев , А.В. Удовиченко
69
БЕЗТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОВЫШАЮЩИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С СИНУСОИДАЛЬНЫМИ ВХОДНЫМ И ВЫХОДНЫМ ТОКАМИ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1
Д.А. Миколаец
71
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ФИЛЬТРО-КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1
O.В. Будьонний , Є.Ю. Коваленко , М.А. Прокопець
73
КОМПЕНСАТОР РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ З ВЧ-РЕГУЛЮВАННЯМ ВЕЛИЧИНИ КОРЕКТУЮЧОЇ ЄМНОСТІ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1
А.Н. Городний
75
АНАЛИЗ МОЩНОСТИ РАССЕИВАНИЯ ТРАНЗИСТОРНЫМ КЛЮЧОМ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ИМПУЛЬСНОМ И КВАЗИРЕЗОНАНСНОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2
М.М. Юрченко , О.М. Юрченко , Ю.О. Твердохліб , В.І. Сенько
77
НАДІЙНІСТЬ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВУЗЛІВ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ БОРТОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИСТРОЇВ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 3
А.В. Гейст , П.А. Бачурин, Д.В. Коробков , М.В. Балагуров
79
АГРЕГАТ ПУСКОВОЙ ШАХТНЫЙ НА БАЗЕ МНОГОУРОВНЕВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 3

Електромеханічне перетворення енергії

М.В. Загирняк , Д.И. Родькин , Т.В. Коренькова
81
ОЦЕНКА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КАНАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ МГНОВЕННОЙ МОЩНОСТИ В ЗАДАЧАХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 1
Л.И. Мазуренко , О.В. Джура, В.I. Романенко , O.A. Білик
83
РОЗРАХУНКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АСИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ З ДВОМА СТАТОРНИМИ ОБМОТКАМИ В СКЛАДІ ЗВАРЮВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ З ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ СТРУМУ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 1
В.О. Мельников , А.П. Калінов
85
ПОЛІПШЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З ВЕКТОРНИМ КЕРУВАННЯМ ШЛЯХОМ КОМПЕНСАЦІЇ ПАРАМЕТРИЧНОЇ НЕСИМЕТРІЇ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2
А.В. Чумачова , А.П. Калінов
87
КОМПЕНСАЦІЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ НЕСИМЕТРГЇ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИ ЙОГО ЖИВЛЕННІ ВІД ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2
Ю.О. Бобечко
89
НЕЙРОЕСТИМАТОР ДЛЯ БЕЗДАВАЧЕВОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВЕНТИЛЬНИМ РЕАКТИВНИМ ДВИГУНОМ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1
Д.С. Однолько
91
ОПЕРАТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СТАТОРА И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ РОТОРА АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1
В.В. Гребеников , Р.Р. Гамалия
93
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА МАГНИТНОГО ПОЛЯ И МОМЕНТОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ ДИСКОВОГО ТИПА
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2
О.П. Грубой, Г.М. Федоренко , О.Г. Кенсицький
95
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ПОТУЖНОГО ГІДРОГЕНЕРАТОРА-ДВИГУНА
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 3
О.Н. Агамалов
97
УПРАВЛЕНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЕМ СИНХРОННЫХ МАШИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ОШИБКИ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2
В. Долera
99
ВІТРОЕНЕРГЕТИКА В ПОЛЬЩІ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2

Електротехнологичні комплекси та системи

В.В. Мартынов , Ю.В. Руденко
101
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 1
О.Ю. Лозинський , Я.С. Паранчук
103
ІЄРАРХІЧНА СИСТЕМА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ДУГОВИХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ПЕЧЕЙ З НЕЧІТКОЮ АДАПТАЦІЄЮ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2
В.Н. Сидорец , Д.Д. Кункин
105
ПРИМЕНЕНИЕ ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ДУГИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ С ЕМКОСТНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ СВАРОЧНОГО ТОКА
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2
Л.З. Богуславский, Н.С. Назарова , Л.Е. Овчинникова , Д.В. Винниченко , В.В. Диордийчук
107
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАЗРЯДНОИМПУЛЬСНОГО СИНТЕЗА УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ С РАЗЛИЧНЫМИ МАГНИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 1
А.К. Шидловський , В.Б. Павлов, М.В. Третяк
109
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА КРИТЕРІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОНОМНОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 2
П.Є. Михаліченко
111
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ «ЗНЯТТЯ-ВІДНОВЛЕННЯ» НАПРУГИ НА СТРУМОПРИЙМАЧІ ЕЛЕКТРОВОЗІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1
В.М. Рябенький, И.И. Чудайкин , Ю.Д. Таргунакова
113
КОНТУРНО-ТОКОВАЯ МОДЕЛЬ ПОИСКА ЗАТОНУВШИХ ОБЪЕКТОВ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1
Л.Є. Никифорова , І.В. Кізім , Ю.О. Богатирьов
115
УДОСКОНАЛЕННЯ АПАРАТУРИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОСЛИННИХ БІООБ'ЄКТІВ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1
Ф.П. Говоров , В.Ф. Говоров , А.И. Ганус
117
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ «РАЗРЯДНАЯ ЛАМПА – ПРА»
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 4

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

М.А. Поляков
119
КОНСТРУИРОВАНИЕ И ВЫБОР ВЕЙВЛЕТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В СИЛОВОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 9
Л.А. Лютенко , В.М. Михайлов
121
ВЕРОЯТНОСТЬ «СРЕЗА» ИМПУЛЬСОВ ТОКА В КОНТУРЕ ЕМКОСТНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ С ВАКУУМНЫМ РАЗРЯДНИКОМ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 1
Є.В. Вербицький
123
СИСТЕМИ УПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ІМПУЛЬСНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1
В.П. Войтенко
125
ЭТАПЫ АЛГОРИТМА КВАЗИОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ С ИМПУЛЬСНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2
Е.А. Ермоленко , А.Ф. Бондаренко , А.Н. Баранов
127
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ АДАПТИВНОГО СПОСОБА ИЗМЕРЕНИЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 3
О.Д. Василенко , В.Г. Мельник , А.І. Новік , Л.М. Семеничева , В.Д. Погребняк , О.В. Сліцький
129
УНІВЕРСАЛЬНІ ВИМIРЮВАЧІ RLC НА ОСНОВІ УНІФІКОВАНИХ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 2
В.О. Бржезицький, В.В. Козюра
131
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ІМПУЛЬСІВ ПРИ ЗНАЧНІЙ ДОВЖИНІ КАБЕЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 2