№ 3 (2016): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Теоретична електротехніка та електрофізика

Ю.М. Васецкий, И.Л. Мазуренко, К.К. Дзюба
3
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА АСИМПТОТИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА, ПРОТЕКАЮЩЕГО ВБЛИЗИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОГО ТЕЛА
https://doi.org/10.15407/techned2016.03.003
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 3
В.Ю. Розов, В.С. Гринченко, Д.Е. Пелевин, К.В. Чунихин
6
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВБЛИЗИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
https://doi.org/10.15407/techned2016.03.006
Переглядів анотації: 22 | Завантажень PDF: 5
А.А. Щерба, Н.І. Супруновська
9
ЗАЛЕЖНІСТЬ ВТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПРИ ЕНЕРГООБМІНІ КОНДЕНСАТОРІВ ВІД ЇХНІХ ПОЧАТКОВИХ НАПРУГ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ЄМНОСТЕЙ
https://doi.org/10.15407/techned2016.03.009
Переглядів анотації: 20 | Завантажень PDF: 7
І.М. Кучерява
12
РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ В МУФТІ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНЬОГО НАПІВПРОВІДНОГО ПОКРИТТЯ ЙОГО ПОЛІЕТИЛЕНОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ
https://doi.org/10.15407/techned2016.03.012
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 3
А.В. Беспрозванных , А.Г. Кессаев , М.А. Щерба
18
ЧАСТОТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТАНГЕНСА УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ОТ СТЕПЕНИ УВЛАЖНЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ
https://doi.org/10.15407/techned2016.03.018
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 5
В.М. Косенков, В.М. Бычков
25
ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ВНУТРИ И ВНЕ РАЗРЯДНОЙ КАМЕРЫ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
https://doi.org/10.15407/techned2016.03.025
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 3

Перетворення параметрів електричної енергії

В.М. Михальський , В.М. Соболєв, В.В. Чопик , І.А. Шаповал , М.Ю. Артеменко
33
ФОРМУВАННЯ ВХІДНОГО СТРУМУ МАТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА В УМОВАХ СПОТВОРЕНЬ НАПРУГИ МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ
https://doi.org/10.15407/techned2016.03.033
Переглядів анотації: 21 | Завантажень PDF: 4
Т.В. Мисак
36
ФОРМУВАННЯ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ ТРИФАЗНОГО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ У КОВЗНОМУ РЕЖИМІ
https://doi.org/10.15407/techned2016.03.036
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 3
К.О. Липківський, А.Г. Можаровський
39
МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ З СЕКЦІОНУВАННЯМ ОБВИТОК У СКЛАДІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НАПРУГИ ЗМІННОГО СТРУМУ
https://doi.org/10.15407/techned2016.03.039
Переглядів анотації: 18 | Завантажень PDF: 3

Електромеханічне перетворення енергії

С.М. Пересада, В.О. Благодір
45
КЕРУВАННЯ МАШИНОЮ ПОДВІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ В РЕЖИМАХ ЗБУДЖЕННЯ ТА СИНХРОНІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.15407/techned2016.03.045
Переглядів анотації: 19 | Завантажень PDF: 5
В.Ф. Сивокобиленко
48
УДОСКОНАЛЕННЯ ДВОКОНТУРНОЇ ЗАСТУПНОЇ СХЕМИ ГЛИБОКОПАЗНИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ
https://doi.org/10.15407/techned2016.03.048
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 3

Електроенергетичні системи та устаткування

А.Ф. Жаркін , В.О. Новський , С.О. Палачов
55
НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ НАПРУГИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З ДЖЕРЕЛАМИ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ
https://doi.org/10.15407/techned2016.03.055
Переглядів анотації: 42 | Завантажень PDF: 6
Б.С. Стогній, М.Ф. Сопель, В.І. Паньків, Є.М. Танкевич
58
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАТОРА СТРУМУ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ФЕРОМАГНІТНОГО ГІСТЕРЕЗИСУ ДЖАЙЛСА-АТЕРТОНА
https://doi.org/10.15407/techned2016.03.058
Переглядів анотації: 80 | Завантажень PDF: 6
О.В. Мартинюк
66
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОСТІ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ
https://doi.org/10.15407/techned2016.03.066
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 3
A.O. Стелюк
73
ВПЛИВ АВТОМАТИК ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС НА СТІЙКІСТЬ ЗА ЧАСТОТОЮ ПРИ ПОДІЛІ ОЕС УКРАЇНИ НА ДВА ІЗОЛЬОВАНО ПРАЦЮЮЧИХ ОСТРОВИ
https://doi.org/10.15407/techned2016.03.073
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 5

Електротехнологичні комплекси та системи

М.В. Загирняк , В.Г. Ковальчук , Т.В. Коренькова
76
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ЗАДАЧАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
https://doi.org/10.15407/techned2016.03.076
Переглядів анотації: 15 | Завантажень PDF: 3
А.И. Бушма , В.Н. Сидорец , У. Бойи
79
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДУГОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЛАЗЕРНО-ДУГОВОГО РАЗРЯДА
https://doi.org/10.15407/techned2016.03.079
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 4
М.В. Печеник, С.О. Бур’ян , Л.М. Наумчук
82
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ БАГАТОДВИГУННОГО СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА
https://doi.org/10.15407/techned2016.03.082
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 3