МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ З СЕКЦІОНУВАННЯМ ОБВИТОК У СКЛАДІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НАПРУГИ ЗМІННОГО СТРУМУ
ARTICLE_9_PDF

Ключові слова

transformer-and-switches executive structure
transformative elements
sectioning of the windings
electrical and thermal processes
specific power
the method of calculation трансформаторно-ключова виконавча структура
трансформуючі елементи
секціонування обвитки
електричні та теплові процеси
питома потужність
методика розрахунку

Як цитувати

[1]
Липківський, К. і Можаровський, А. 2016. МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ З СЕКЦІОНУВАННЯМ ОБВИТОК У СКЛАДІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НАПРУГИ ЗМІННОГО СТРУМУ . ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. 3 (Квіт 2016), 039. DOI:https://doi.org/10.15407/techned2016.03.039.

Анотація

Трансформуючі елементи з секціонуванням обвиток, що є складовими трансформаторно-ключових виконавчих структур (ТКВС) перетворювачів напруги змінного струму, відрізняються багатоваріантністю сполучень одночасно працюючих секцій та їхнього струмового завантаження. Для врахування і використання цієї обставини з метою покращення масогабаритних показників цих елементів проведено мультифізичне моделювання процесів у ТКВС. Обґрунтовано можливість і розроблено методику розрахунку таких трансформуючих елементів. Запропоновано кілька варіантів збільшення питомої потужності автотрансформатора з трьома секціями обвитки. Библ. 9, табл. 3, рис. 6.

https://doi.org/10.15407/techned2016.03.039
ARTICLE_9_PDF

Посилання

Belopolsckii I.I., Karetnikova E.I., Pikalova L.G. Calculation of low-power transformers and reactors. – Мoskva: Energiia, 1973. – 400 p. (Rus)

Borisenko A.I., Kostikov О.N., Yakovlev А.I. Cooling of industrial electric machinery. – Moskva: Energoatoizdat, 1983. – 296 p. (Rus)

Kucheriava I.M. Computer modeling of thermal processes in single-phase transformer considering anisotropic thermal properties of active elements // Tekhnichna Elektrodynamika. – 2014. – No 1. – Pp. 20–27. (Rus)

Lypkivsky K.O. Features of the calculation of unit authorized transformers with different modes of operation // Tekhnichna Elektrodynamika. – 2008. – No 4. – Pp. 39–42. (Ukr)

Lypkivskyi K.O. Transformer-and-Switches Executive Structures of Alternating Current Voltage Converters. – Kyiv: Naukova Dumka, 1983. – 216 p. (Rus)

Khalikov V.А. Review of the status and opportunities to improve the organization of switching processes in the power transformer and the switches nodes // Tekhnichna Elektrodynamika. – 2012. – No 5. – Pp. 28–37. (Ukr)

GOST 27427.1-83 Rolled Electrical Steel. (Rus)

Bimal K.Bose. Power Electronics – Why the Field is so Exciting// IEEE Power Electronics Society Newsletter Forth Quarter. – 2007. – Vol. 19. – No 4. – Pp. 11–20. 9. Comsol Multiphysics – http://www.comsol.com

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2022 Array

Переглядів анотації: 38 | Завантажень PDF: 5

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.