ВДОСКОНАЛЕННЯ БАГАТОРІВНЕВОГО ВИПРЯМЛЯЧА У СКЛАДІ ВОЛЬТОДОДАВЧОГО КАНАЛУ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ШЛЯХОМ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ
ARTICLE_5_PDF

Ключові слова

transformer-and-switches executive structure
DC power systems
booster channel
multi-level rectifier
decomposition of elements трансформаторно-ключова виконавча структура
системи живлення постійного струму
вольтододавчий канал
багаторівневий випрямляч
декомпозиція елементів

Як цитувати

[1]
Липківський, К. і Можаровський, А. 2021. ВДОСКОНАЛЕННЯ БАГАТОРІВНЕВОГО ВИПРЯМЛЯЧА У СКЛАДІ ВОЛЬТОДОДАВЧОГО КАНАЛУ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ШЛЯХОМ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ. ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. 2 (Лют 2021), 035. DOI:https://doi.org/10.15407/techned2021.02.035.

Анотація

 

У системах живлення з відновлюваними джерелами енергії рівень вихідної напруги залежить від апріорі нестабільних метеорологічних умов довкілля. Це вимагає введення у такі системи накопичувача енергії (акумуляторної батареї) та організації відповідного вольтододавчого каналу (ВДК). У вихідному каскаді ВДК використовуються різні типи трансформаторно-ключових виконавчих структур (ТКВС), зокрема, багаторівневі випрямлячі (БРВ), одним з показників якості яких є ефективність використання напівпровідникових приладів. У роботі з метою підвищення цього показника запропоновано виконати декомпозицію БРВ на два послідовно з’єднані блоки, що дає змогу синтезувати нові схемотехнічні рішення ТКВС цього типу. На конкретних прикладах підтверджено можливість досягнення у двоблокових БРВ бажаної точності підтримання вихідної напруги за обмеженої кількості напівпровідникових приладів. Бібл. 14, табл. 2, рис. 4.

https://doi.org/10.15407/techned2021.02.035
ARTICLE_5_PDF

Посилання

Kirilenko O.V., Pavlovsky V.V., Lukanenko L.M., Trach I.V. Problems of integration of renewable energy sources into weak electric grids. Tekhnichna Electrodynamika. 2012. No 5. Pp. 25-26. (Ukr)

Statistics Time Series. URL: https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-and-Generation/Statistics-Time-Series (accessed at 01.09.2020)

Young Choon Chung, Alternating current power control device, US Patent 5808454. Oct. 15, 1998.

Santilio F.P., Silva T.V., Oliveira J.C., Barbosa J.A.F. A computational and experimental performance analy-sis of an electromagnetic voltage regulator proposal throughout controlled series voltage injection. Renewable Energies and Power Quality Journal (RE&PQJ). 2012. Vol. 1. No 10. Pp. 767-772.

Singh D.K., Singh J., Ravela R.R. Design and Performance Study of Cost Effective Smart Servo Controlled Automatic Voltage Stabilizer. International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICE3). Gorakhpur, India, February 14-15, 2020. Pp. 211-215. DOI: https://doi.org/10.1109/ICE348803.2020.9122815

Timothy F. Glennon, Byron R. Mehl. Regulated AC/DC converter. US Patent 4739466. Apr. 19, 1988.

Crane A.D., Blewi W.M. Power converters. US Patent 9800161B2. Oct. 27, 2017.

Lypkivskyi K.O. Transformer-and-Switches Executive Structures of Alternating Current Voltage Converters. Kiev: Naukova Dumka, 1983. 216 p. (Rus).

Willems W., Vandoorn T.L., De Kooning, J. D., Vandevelde L., Development of a smart transformer to con-trol the power exchange of a microgrid. 4th International Conf. Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT - Europe 2013), IEEE, October 6-9, 2013. Lyngby, Denmark. Pp. 1-5. DOI: https://doi.org/10.1109/ISGTEurope.2013.6695300

Trentini, Andrea. The use of smart transformer in the presence of dispersed generation. Diss. Politecnico di Torino, 2018.

Bimal, K Bose. Power Electronics – Why the Field is so Exciting. IEEE Power Electronics Society Newslet-ter Fourth Quarter. 2007. Vol. 19. No 4. Pp. 11-20.

Lypkivskyi K.O. Executive body of discrete AC voltage stabilizer with decomposition of key switch ele-ments. Tehnichna Electrodynamika. 2006. No 2. Pp. 35-41. (Rus)

Lypkivskyi K.O., Mozharovskyi A.G. Organization of a boost channel in the structure of a renewable DC energy source. Tekhnichna Elektrodynamika. 2020. No 5. Pp. 31-34. (Ukr). DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.05.031 .

Lypkivskyi K.O., Mozharovskyi A.G. Features of sectioning the turns of the transforming element of the transformer-key actuating structure in the boost channel of the DC power system. Tekhnichna Elektrodynamika. 2020. No 6. Pp. 25-31. (Ukr). DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.06.031

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Array

Переглядів анотації: 103 | Завантажень PDF: 35

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.