ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОМПОЗИЦІЇ БАГАТОРІВНЕВИХ ВИПРЯМЛЯЧІВ ЗА УМОВИ ЗАДАНОГО ОБМЕЖЕННЯ ДІАПАЗОНУ РЕГУЛЮВАННЯ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ
ARTICLE_3_PDF

Ключові слова

multilevel rectifier,
transformer-and-switches executive structure
tap changing transformer
smart transformer
decomposition
multivariate
efficiency of use of switch elements багаторівневий випрямляч
трансформаторно-ключова виконавча структура
tap changing transformer
smart transformer
декомпозиція
багатоваріантність
ефективність використання ключових елементів

Як цитувати

[1]
Липківський, К. і Можаровський, А. 2022. ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОМПОЗИЦІЇ БАГАТОРІВНЕВИХ ВИПРЯМЛЯЧІВ ЗА УМОВИ ЗАДАНОГО ОБМЕЖЕННЯ ДІАПАЗОНУ РЕГУЛЮВАННЯ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ. ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. 2022, 2 (Бер 2022), 021. DOI:https://doi.org/10.15407/techned2022.02.021.

Анотація

Узгодження вимог певних груп електротехнічних та електротехнологічних споживачів електроенергії з діючими умовами живлення вимагає у багатьох випадках використання засобів перетворювальної техніки. Чільне місце серед систем, призначених для цілеспрямованої зміни напруги живлення таких споживачів (регулювання, стабілізації), займають перетворювачі з трансформаторно-ключовими виконавчими структурами або tap changing (smart) transformers, в яких застосовується дискретно-разове керування (discrete-time control), зокрема так звані багаторівневі випрямлячі змінного струму (БРВ). При синтезі БРВ головною проблемою є визначення оптимального закону секціонування вторинної обвитки його трансформатора. В роботі проаналізовано особливості декомпозиції БРВ на два функціонально тотожні блоки за умови заданого обмеження діапазону регулювання вихідної напруги та її відмінність від декомпозиції широкодіапазонних БРВ. Визначено апріорну багатоваріантність схемотехнічних рішень таких БРВ. Запропоновано нові БРВ з високою ефективністю використання напівпровідникових ключових елементів. Бібл. 15, рис. 7, табл. 3.

https://doi.org/10.15407/techned2022.02.021
ARTICLE_3_PDF

Посилання

Lypkivskyi K.O. Transformer-and-Switches Executive Structures of Alternating Current Voltage Converters. Kiev: Naukova Dumka, 1983. 216 p. (Rus).

Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks. EN 50160. Kyiv: UkrNDNTs, 2014, 32 p. (Ukr)

Gryb O.G., Sokol E.I., Zharkin A.F., Vasylchenkj V.I., Tesyk Y.F. Quality of electrical energy. Kharkiv: PE Graf-X, 2014. 244 p. (Rus).

Kirilenko O.V., Pavlovsky V.V., Lukanenko L.M., Trach I.V. Problems of integration of renewable energy sources into weak electric grids. Tekhnichna Electrodynamika. 2012. No 5. Pp. 25–26. (Ukr)

Statistics Time Series. URL: https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-and-Generation/Statistics-Time-Series (accessed at 11.02.2022)

Willems W., Vandoorn T.L., De Kooning, J.D., Vandevelde L. Development of a smart transformer to control the power exchange of a microgrid. 4th International Conf. Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT - Europe 2013), IEEE, 6-9 Oct. 2013, At Lyngby, Denmark. Pp. 1–5. DOI: https://doi.org/10.1109/ISGTEurope.2013.6695300

Trentini, Andrea. The use of smart transformer in the presence of dispersed generation. Diss. Politecnico di Torino, 2018

Huang M., Dong L., Zhang J., Wang J., Hao Z. Research on the Differential Protection Algorithm of Multi-Tap Special Transformer. Journal of Power and Energy Engineering. 2014. Vol. 2. No 09. Pp. 98–105. DOI: https://doi.org/10.4236/jpee.2014.29014

Bimal K. Bose. Power Electronics – Why the Field is so Exciting. IEEE Power Electronics Society Newsletter Fourth Quarter. 2007. Vol. 19. № 4. Pp. 11–20.

Allan David Crane, Warren Mark Blewi . Power converters. US Patent 9800161B2. Oct. 27, 2017.

Timothy F. Glennon, Byron R. Mehl. Regulated AC/DC converter. US Patent 4739466. Apr. 19, 1988.

Lypkivskyi K.O., Mozharovskyi A.G. Features of the processes of change of output voltage regulators rectified current built of transformer-and-switches executive structure. Tekhnichna Electrodynamika. 2014. No 3. Pp. 42–46. (Ukr)

Lypkivskyi K.O., Mozharovskyi A.G. Features of sectioning the turns of the transforming element of the transformer-key actuating structure in the boost channel of the DC power system. Tekhnichna Electrodynamika. 2020. No 6. Pp. 25–31. (Ukr). DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.06.025 .

Lypkivskyi K.O., Mozharovskyi A.G., Improvement of a multilevel rectifier as part of a booster channel of a DC power supply system by decomposition of its elements. Tekhnichna Electrodynamika. 2021. No 2. Pp. 35–41. (Ukr). DOI: https://doi.org/10.15407/techned2021.02.035 .

Lypkivskyi K.O., Mozharovskyi A.G. Multilevel DC voltage regulator. Patent UA №150214, 2006. (Ukr)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2022 Array

Переглядів анотації: 132 | Завантажень PDF: 78

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.