ОРГАНІЗАЦІЯ ВОЛЬТОДОДАВЧОГО КАНАЛУ В СТРУКТУРІ ВІДНОВЛЮВАНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
ARTICLE_6_PDF

Ключові слова

renewable energy source
boost channel
voltage converter
transformer-and-switches executive structure
winding section
multi-level rectifier відновлюване джерело енергії
вольтододавчий канал
перетворювач напруги
трансформаторно-ключова виконавча структура
секція обвитки
багаторівневий випрямляч

Як цитувати

[1]
Липківський, К. і Можаровський, А. 2020. ОРГАНІЗАЦІЯ ВОЛЬТОДОДАВЧОГО КАНАЛУ В СТРУКТУРІ ВІДНОВЛЮВАНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ . ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. 5 (Сер 2020), 031. DOI:https://doi.org/10.15407/techned2020.05.031.

Анотація

Нестабільність роботи відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), яка зумовлена зміною метеорологічних умов, вимагає відповідного коригування вихідної напруги. Один з варіантів здійснення такого коригування полягає в організації вольтододавчого каналу, що пропонується виконувати на основі напівпровідникового перетворювача енергії, трансформаторно-ключова виконавча структура (ТКВС) якого складається з трансформатора з секціонованою вторинною обвиткою та багаторівневого випрямляча. Ця ТКВС шляхом дискретно-разового керування ключовими елементами реалізує необхідну цілеспрямовану зміну рівня вихідної напруги. Проаналізовано множину сталих станів функціонування (коефіцієнтів передачі по напрузі) ТКВС та визначено доцільні варіанти переходів між ними. Обґрунтовано високу ефективність використання ключових елементів у цій ТКВС та малі сумарні втрати на напівпровідникових приладах. Бібл. 6, рис. 2, табл. 1.

https://doi.org/10.15407/techned2020.05.031
ARTICLE_6_PDF

Посилання

Statistics Time Series. URL: https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-and-Generation/Statistics-Time-Series (дата звернення 25.01.2020).

Кириленко О.В., Павловський В.В., Лук'яненко Л.М., Трач І.В. Проблеми інтеграції відновлюваних джерел електроенергії в слабкі електричні мережі. Технічна електродинаміка. 2012. № 5. С. 25-26.

Allan David Crane, Warren Mark Blewi. Power converters. US Patent 9800161B2. Oct. 27, 2017.

Липковский К.А. Трансформаторно-ключевые исполнительные структуры преобразователей пере-менного напряжения. К.: Наукова думка, 1983. 216 с.

Bimal, K Bose. Power Electronics – Why the Field is so Exciting. IEEE Power Electronics Society News-letter. 2007. Vol. 19.No 4. Pp. 11-20.

Липковский К.А., Озерянский А.А., Градоблянский В.М. Особенности построения трансформатор-но-тиристорных регуляторов выпрямленного напряжения. Методы и средства преобразования параметров электрической энергии. К.: Наукова думка, 1977. С. 24–28.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2020 Array

Переглядів анотації: 50 | Завантажень PDF: 15

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.