№ 5 (2015): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Теоретична електротехніка та електрофізика

Н.И. Супруновская , А.А. Щерба , Д.С. Иващенко , О.А. Белецкий
3
ПРОЦЕССЫ ОБМЕНА ЭНЕРГИЕЙ МЕЖДУ НЕЛИНЕЙНЫМИ И ЛИНЕЙНЫМИ ЗВЕНЬЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 1

Перетворення параметрів електричної енергії

І.Є. Коротеєв
12
СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРУМУ В ОДНОФАЗНОМУ НАПІВМОСТОВОМУ ІНВЕРТОРІ В ПРОСТОРІ ДВОХ ЗМІННИХ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 2
Ю.С. Ямненко, Т.О. Терещенко, Д.А. Миколаєць
16
ФІЛЬТРО-КОМПЕНСУЮЧИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ З СИСТЕМОЮ ЗАРЯДУ/РОЗРЯДУ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 1
О.Ф. Бондаренко, Т.А. Хижняк, Д.В. Кузін
21
ВТРАТИ ЕНЕРГІЇ В БАГАТОКОМІРКОВИХ ТРАНЗИСТОРНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ ДЛЯ КОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 1
В.Б. Клепиков, А.А. Худяев, В.В. Поленок
26
ИТЕРАЦИОННЫЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ПОДАЧИ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ СТАНКОВ И МЕХАНИЗМОВ
Переглядів анотації: 10 | Завантажень PDF: 3

Електромеханічне перетворення енергії

А.Е. Антонов
36
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА С ВЫСОКООБОРОТНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 1

Електроенергетичні системи та устаткування

В.В. Павловський , Л.Н. Лук'яненко , О.В. Леньга , В. Ламбилон , Л. Ресе
42
АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ОЕС УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ EUROSTAG ТА DIGSILENT POWERFACTORY
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 2
В.М. Авраменко, О.В. Мартинюк, Т.М. Гурєєва
52
СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОЛИВАНЬ ПОТУЖНОСТІ І МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ
Переглядів анотації: 15 | Завантажень PDF: 2
А.А. Марченко, О.В. Тимохін, А.О. Тимохіна
55
АНАЛІЗ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ КОЛИВАНЬ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 1
О.С. Яндульський, А.Б. Нестерко
59
ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ СИНХРОНІЗОВАНИХ ВИМІРІВ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ ПІД ЧАС ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 1
М.С. Тыршу, Л.П. Калинин, Д.А. Зайцев, И.В. Голуб
63
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИКЛОКОНВЕРТОРА НА БАЗЕ ФАЗОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА С КРУГОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ФАЗЫ
Переглядів анотації: 6 | Завантажень PDF: 1

Електротехнологичні комплекси та системи

О.І. Глухенький, Ю.М. Гориславець, В.Є. Павленко, В.Б. Павлов, А.В. Токаревський, Ю.П. Тугаєнко
67
СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ РІВНЯ РІДКОГО МЕТАЛУ В УСТАНОВЦІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛЕВИХ ГРАНУЛ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 4
Т.В. Виштак, А.Н. Карлов, И.П. Кондратенко, А.П. Ращепкин
74
МОЩНОСТЬ СИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЯ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ
Переглядів анотації: 16 | Завантажень PDF: 6
Е.С. Назарова
82
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ СТАНОВ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 1

Інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці

П.И. Борщев
90
ДИСТАНЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОД РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 2

Персоналії

95
ДО 75-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ ГЕННАДІЯ ГРИГОРОВИЧА ПІВНЯКА
Переглядів анотації: 7 | Завантажень PDF: 2
96
ПАМ’ЯТІ ФЕОДОСІЯ БОРИСОВИЧА ГРИНЕВИЧА
Переглядів анотації: 5 | Завантажень PDF: 1