№ 4 (2014): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Теоретична електротехніка та електрофізика

В.М. Михайлов
5
О ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ДВИЖУЩЕГОСЯ ПРОВОДЯЩЕГО ТЕЛА
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 6
В.Ю. Розов , С.В. Левина
8
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОГО ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Переглядів анотації: 17 | Завантажень PDF: 6
В.С. Грінченко
11
ПІДХІД ДО АКТИВНОГО ЕКРАНУВАННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НА ОСНОВІ АЛЬФА-БЕТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЇЇ СТРУМІВ
Переглядів анотації: 15 | Завантажень PDF: 8
Д.К. Маков , А.А. Щерба
14
СПОСІБ ЦИФРОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУГИ НУЛЬОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ТРИФАЗНОЇ СИСТЕМИ НАПРУГ
Переглядів анотації: 29 | Завантажень PDF: 5
М.А. Щерба , С.С. Розискулов , О.В. Васильева
17
ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗМУЩЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ДИЭЛЕКТРИКЕ ОТ ДИСПЕРСНОСТИ БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫХ ВОДНЫХ МИКРОВКЛЮЧЕНИЙ
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 4
Н.И. Супруновская
20
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ЦЕПИ РАЗРЯДА КОНДЕНСАТОРА НА ЭЛЕКТРОИСКРОВУЮ НАГРУЗКУ С НЕЛИНЕЙНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ
Переглядів анотації: 27 | Завантажень PDF: 5
В. Ермуратский , В. Олещук
23
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ДЛЯ РАСЧЁТА ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ СОЛНЕЧНЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ ВОДЫ ЁМКОСТНОГО ТИПА
Переглядів анотації: 15 | Завантажень PDF: 5
І.А. Добушовська
26
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛАХ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 5

Електроенергетичні системи та устаткування

В. Долега
29
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ У ПОЛЬЩІ ДО 2020
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 4
П.Д. Лежнюк, В.В. Кулик
32
ВИКОРИСТАННЯ В SMART GRID ТЕХНОЛОГІЯХ ПРИНЦИПУ НАЙМЕНШОЇ ДІЇ ЯК МЕХАНІЗМУ ПРИРОДНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
Переглядів анотації: 16 | Завантажень PDF: 5
О.Ф. Буткевич , В.В. Чижевський
35
ІДЕНТИФІКАЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ КОЛИВАНЬ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ ЕНЕРГОСИСТЕМИ
Переглядів анотації: 25 | Завантажень PDF: 5
А.Ф. Жаркін, В.О. Новський , Д.О. Малахатка
38
ФАЗОПОВОРОТНІ ТРАНСФОРМАТОРНІ ПРИСТРОЇ ЗІ ШТУЧНОЮ КОМУТАЦІЄЮ ТИРИСТОРІВ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО ТА ПОЗДОВЖНЬО-ПОПЕРЕЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ
Переглядів анотації: 24 | Завантажень PDF: 4
А.О. Стелюк
41
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ В УМОВАХ ФЛУКТУАЦІЇ ГЕНЕРАЦІЇ СЕС
Переглядів анотації: 17 | Завантажень PDF: 5
Л.М. Лук’яненко
44
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТУЖНОСТІ СИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ НА ПРОПУСКНУ ЗДАТНІСТЬ ПЕРЕТИНІВ ОЕС УКРАЇНИ
Переглядів анотації: 15 | Завантажень PDF: 5
А.Р. Сидор , В.М. Теслюк, П.Ю. Денисюк
47
РЕКУРЕНТНІ ВИРАЗИ ДЛЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ СКЛАДНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ
Переглядів анотації: 15 | Завантажень PDF: 6
Б.С. Стогній , В.М. Авраменко , М.Ф. Сопель , В.Л. Прихно
50
АДАПТИВНА ПРОТИАВАРІЙНА АВТОМАТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ
Переглядів анотації: 16 | Завантажень PDF: 4
І.В. Діхтярук
53
ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ МІСЦЬ ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОМАТИЧНИХ СЕКЦІОНУЮЧИХ РОЗ'ЄДНУВАЧІВ В РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ 10 КВ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 5
В.Я. Ромашко , Є.В. Вербицький, Є.І. Киричик
55
АНАЛІЗ ВТРАТ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМІ ВІДБОРУ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ СОНЯЧНОЇ БАТАРЕЇ
Переглядів анотації: 15 | Завантажень PDF: 7
Г.М. Варский
58
ВЛИЯНИЕ МЕЖОБМОТОЧНОЙ ЕМКОСТИ НА ТОЧНОСТЬ РАБОТЫ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 5
В.О. Бржезицький , Я.О. Гаран , О.М. Десятов
61
РОЗРАХУНОК ІНДУКТИВНОСТІ РОЗСІЮВАННЯ ОБМОТОК ВИСОКОВОЛЬТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ НАПРУГИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ МЕТОД СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 5
С.Г. Таранов , Ю.Ф. Тесик , О.Л. Карасинский , Р.Н. Мороз
64
РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЦИФРО-АНАЛОГОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Переглядів анотації: 17 | Завантажень PDF: 6

Перетворення параметрів електричної енергії

В.Я. Жуйков, А.А. Матийко
67
СТРУКТУРА ХАОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 14
В.М. Михальський , В.М. Соболєв, І.А. Шаповал , С.Й. Поліщук , В.В. Чопик
70
РОЗШИРЕННЯ ДІАПАЗОНУ РЕГУЛЮВАННЯ ВХІДНОГО РЕАКТИВНОГО СТРУМУ МАТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ SVD-ПЕРЕТВОРЕННЯ
Переглядів анотації: 28 | Завантажень PDF: 5
I.Є. Коротєєв, M. Клитта
73
МОДЕЛЮВАННЯ СИГНАЛІВ УПРАВЛІННЯ ТРИФАЗНОГО МАТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА НА ОСНОВІ ПОДВІЙНОГО РЯДУ ФУР’Є
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 6
Д.А. Миколаєць , В.I. Микитюк
75
ІНТЕРВАЛЬНІ СТРУМИ В ФІЛЬТРО-КОМПЕНСУЮЧОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З КОМПЕНСАЦІЄЮ СТРУМУ САМОРОЗРЯДУ АКУМУЛЯТОРА
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 5
С.А. Степенко
78
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕКТОРА КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНОЇ МОДУЛЯЦІЇ
Переглядів анотації: 20 | Завантажень PDF: 5
Т.О. Терещенко , В.О. Беженар, М.Ю. Білошицький
81
БАГАТОРІВНЕВИЙ ІНВЕРТОР НАПРУГИ З АМПЛІТУДНОЮ ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 6
В.В. Ивахно , В.В. Замаруев , Б.А. Стысло
84
О ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В ДВУХЗВЕННОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С РАЗДЕЛЕННОЙ КОММУТАЦИЕЙ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 5
Ю.В. Скурятин, А.И. Фомин
87
УПРАВЛЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА СКОЛЬЗЯЩИХ РЕЖИМАХ В БАЗИСЕ ЭНЕРГИЙ
Переглядів анотації: 16 | Завантажень PDF: 5
Е.С. Осипенко
90
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ ЗАДАЮЩЕГО ТОКА КОМПЕНСАТОРА ПРИ РАБОТЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА НА ВЫПРЯМИТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ
Переглядів анотації: 15 | Завантажень PDF: 5
М.М. Юрченко , В.М. Спірін , В.І. Сенько
93
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ УСТАНОВКИ БЕЗТИГЕЛЬНОГО ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ЗОННОГО ПЕРЕПЛАВУ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 4
Е.В. Вербицкий
96
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВОЙНОГО РЯДА ФУРЬЕ ДЛЯ РАСЧЕТА СПЕКТРА МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 5
Су Цзюнь , Р.В. Кочан , О.В. Кочан
99
НЕЛІНІЙНІСТЬ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА НА БАЗІ СИГМА-ДЕЛЬТА МОДУЛЯТОРА ДРУГОГО ПОРЯДКУ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 6

Електромеханічне перетворення енергії

С.М. Пересада, С.Н. Ковбаса , А.Ю. Онанко
102
ВЫБОР СИСТЕМЫ ПОЛЕОРИЕНТИРОВАНИЯ ПРИ ВЕКТОРНОМ УПРАВЛЕНИИ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
Переглядів анотації: 27 | Завантажень PDF: 9
Б.И. Кузнецов , Т.Б. Никитина , М.О. Татарченко , В.В. Хоменко
105
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ АНИЗОТРОПИЙНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ МНОГОМАССОВЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 5
О.Н. Синчук , Д.А. Михайличенко
108
ИССЛЕДОВАНИЕ ПУСКА СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 5
О.М. Попович
111
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРОМЕХАНОТРОННИХ СИСТЕМ З АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 4
А.А. Филоменко
114
ДВУХРОТОРНАЯ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВОЗВРАТНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЕЕ МАТАМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Переглядів анотації: 8 | Завантажень PDF: 2
О.В. Бібік , В.В. Гребєніков , М.В. Приймак, Р.Р. Гамалея
117
ПРОЕКТУВАННЯ ВЕНТИЛЬНО–РЕАКТИВНОГО ДВИГУНА ЗІ ЗНИЖЕНИМИ ПУЛЬСАЦІЯМИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МОМЕНТУ
Переглядів анотації: 16 | Завантажень PDF: 3
Г.С. Сергієнко , С.С. Старостін
120
НАВАНТАЖУВАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ СИЛОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ НА ОСНОВІ ЕМУЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
Переглядів анотації: 9 | Завантажень PDF: 3

Електротехнологичні комплекси та системи

А.И. Глухенький , Ю.М. Гориславец , В.Ю. Максименко
123
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЬ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА С ПООЧЕРЕДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ БЕГУЩЕГО И ПУЛЬСИРУЮЩЕГО МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 2
И.П. Кондратенко , А.П. Ращепкин
126
СИНХРОННЫЙ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЬ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК СТАЛИ
Переглядів анотації: 11 | Завантажень PDF: 3
Д.В. Вінниченко
129
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИСОКОВОЛЬТНОЇ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНОГО СИНТЕЗУ НАНОВУГЛЕЦЮ
Переглядів анотації: 12 | Завантажень PDF: 2
В.В. Диордийчук
132
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИСТОЧНИКОВ ИМПУЛЬСНОГО И ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПИТАНИИ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 2
M.О. Медиковський , В.М. Теслюк, О.Б. Шуневич
135
ЗАСТОСУВАННЯ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ЗАДАЧІ РІВНОМІРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
Переглядів анотації: 14 | Завантажень PDF: 3
Л.Є Никифорова , І.В. Кізім, Ю.О. Богатирьов
138
ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ОПТИЧНОГО ДІАПАЗОНУ НА РОСЛИННІ БІООБ'ЄКТИ
Переглядів анотації: 13 | Завантажень PDF: 2