ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ОДНОФАЗНОГО ЗАМИКАННЯ НА ЛІНІЯХ СИГНАЛІЗАЦІЇ, ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА АВТОБЛОКУВАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ
ARTICLE_7_PDF

Ключові слова

fault location
experimental study
mathematical modelling
refinement of method
accuracy місце замикання
експериментальні дослідження
математичне моделювання
вдосконалення методу
точність визначення

Як цитувати

[1]
Стогній, Б., Гребченко, М., Максимчук, В. і Пилипенко, Ю. 2020. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ОДНОФАЗНОГО ЗАМИКАННЯ НА ЛІНІЯХ СИГНАЛІЗАЦІЇ, ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА АВТОБЛОКУВАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ. ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. 1 (Січ 2020), 048. DOI:https://doi.org/10.15407/techned2020.01.048.

Анотація

Наведено подальший розвиток методу визначення місця замикання на землю на повітряних лініях сигналізації, централізації та автоблокування залізниць, запропонованого авторами й заснованого на дистанційному принципі. Показано, що нестаціонарна зміна параметрів режиму лінії суттєво ускладнює використання методу, через що його точність не завжди задовольняє вимогам. Узагальнено отриманий досвід об’єднання у методі одночасно трьох алгоритмів для визначення місця замикання відповідно для кожної фази лінії. З метою підвищення точності методу запропоновано вдосконалити його за рахунок введення додаткової операції уточнення значення вектору падіння напруги на опорі фази до місця пошкодження. Авторами раніше доведено, що у якості вхідних параметрів методу необхідно використовувати значення коригованих перших гармонік струмів та напруг, які визначаються за  виміряними за допомогою трансформаторів струму та напруги. Проведено експерименти, що дають змогу оцінити підвищення точності вимірювання струмів за рахунок використання трансформаторів струму більш високого класу точності й вимірювання напруги за допомогою дільників з активних опорів. Проведено розрахункові дослідження з визначення значення ємностей, що включаються між кожною фазою лінії та землею для зменшення електромагнітного впливу на лінію, який виникає за рахунок близького розташування лінії два проводи-рейка та контактної мережі. Бібл. 8, табл. 4, рис. 2.

https://doi.org/10.15407/techned2020.01.048
ARTICLE_7_PDF

Посилання

Izykowski J. Fault location on power transmission lines. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. Wroclaw. 2008. 221 p.

Saha M.M., Izykowski J., Rosolowski E. Fault Location on Power Networks. Springer-Verlag. London Limited. 2010. 424 p.

Mironov O.S., Djachenko M.D., Burlaka V.V., Bublik S.K. The method of determining the distance to a single-phase ground fault or defect in the insulation of electrical networks with isolated and compensated neutral. Patent of Ukraine, No 94145, G 01 R 31/08. 2009. (Ukr)

Swagata Das, Surya Santoso, Anish Gaikwad, Mahendra Patel. Impedance-Based Fault Location in Transmission Networks: Theory and Application. IEEE Access, Vol. 2. 2014. Pp. 537-557.

Stognii B.S., Grebchenko M.V., Maksimchuk V.F. Monitoring system for state of 10(6) kV signalization and blocking lines on railway. Tekhnichna elektrodynamika. 2016. No 1. Pp. 40-46 (Ukr). DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.01.040

Sopel M.F., Grebchenko M.V., Maximchuk V.F., Pylypenko Y.V. Determination of seat of a single-phase circuit to earth under conditions of electromagnetic influence on the air line of signaling, centralization and blocking of railways. Tekhnichna elektrodynamika. 2019. No 1. Pp. 50-54 (Ukr). DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.050

Grebchenko M.V., Maximchuk V.F., Pylypenko Y.V. Determination of the Distance to the Single-Phase Circuits on Overhead Lines. Tekhnichna elektrodynamika. 2016. No 4. Pp. 83-85 (Ukr). DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.04.0483

State Standard 13109-97. Electric energy. Electromagnetic compatibility of technical equipment. Power quality limits in the public power supply systems. Moskva, 31 p. (Rus)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2020 Array

Переглядів анотації: 64 | Завантажень PDF: 15

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.