ВДОСКОНАЛЕННЯ БАГАТОРІВНЕВОГО ВИПРЯМЛЯЧА У СКЛАДІ ВОЛЬТОДОДАВЧОГО КАНАЛУ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ШЛЯХОМ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ
ARTICLE_5 PDF

Ключові слова

transformer-and-switches executive structure
DC power systems
booster channel
multi-level rectifier
decomposition of elements трансформаторно-ключова виконавча структура
системи живлення постійного струму
вольтододавчий канал
багаторівневий випрямляч
декомпозиція елементів

Як цитувати

[1]
Липківський, К. і Можаровський, А. 2021. ВДОСКОНАЛЕННЯ БАГАТОРІВНЕВОГО ВИПРЯМЛЯЧА У СКЛАДІ ВОЛЬТОДОДАВЧОГО КАНАЛУ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ШЛЯХОМ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ. ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. 2 (Лют 2021), 035. DOI:https://doi.org/10.15407/techned2021.02.035.

Анотація

У системах живлення з відновлюваними джерелами енергії рівень вихідної напруги залежить від апріорі нестабільних метеорологічних умов довкілля. Це вимагає введення у такі системи накопичувача енергії (акумуляторної батареї) та організації відповідного вольтододавчого каналу (ВДК). У вихідному каскаді ВДК використовуються різні типи трансформаторно-ключових виконавчих структур (ТКВС), зокрема, багаторівневі випрямлячі (БРВ), одним з показників якості яких є ефективність використання напівпровідникових приладів. У роботі з метою підвищення цього показника запропоновано виконати декомпозицію БРВ на два послідовно з’єднані блоки, що дає змогу синтезувати нові схемотехнічні рішення ТКВС цього типу. На конкретних прикладах підтверджено можливість досягнення у двоблокових БРВ бажаної точності підтримання вихідної напруги за обмеженої кількості напівпровідникових приладів. Бібл. 14, табл. 2, рис. 4.

https://doi.org/10.15407/techned2021.02.035
ARTICLE_5 PDF

Посилання

Kirilenko O.V., Pavlovsky V.V., Lukanenko L.M., Trach I.V. Problems of integration of renewable ener-gy sources into weak electric grids. Tekhnichna Electrodynamika. 2012. No 5. Pp. 25-26. (Ukr)

Statistics Time Series. URL: https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-and-Generation/Statistics-Time-Series (accessed at 01.09.2020)

Young Choon Chung, Alternating current power control device, US Patent 5808454. Oct. 15, 1998.

Santilio F.P., Silva T.V., Oliveira J.C., Barbosa J.A.F. A computational and experimental performance analysis of an electromagnetic voltage regulator proposal throughout controlled series voltage injection. Renew-able Energies and Power Quality Journal (RE&PQJ). 2012. Vol. 1. No 10. Pp. 767-772. DOI: https://doi.org/10.24084/repqj10.465

Singh D.K., Singh J., Ravela R.R. Design and Performance Study of Cost Effective Smart Servo Con-trolled Automatic Voltage Stabilizer. International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICE3). Gorakhpur, India, February 14-15, 2020. Pp. 211-215. DOI: https://doi.org/10.1109/ICE348803.2020.9122815

Timothy F. Glennon, Byron R. Mehl. Regulated AC/DC converter. US Patent 4739466. Apr. 19, 1988.

Crane A.D., Blewi W.M. Power converters. US Patent 9800161B2. Oct. 27, 2017.

Lypkivskyi K.O. Transformer-and-Switches Executive Structures of Alternating Current Voltage Con-verters. Kiev: Naukova Dumka, 1983. 216 p. (Rus).

Willems W., Vandoorn T.L., De Kooning, J.D., Vandevelde L., Development of a smart transformer to control the power exchange of a microgrid. 4th International Conf. Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT - Europe 2013). Lyngby, Denmark, October 6-9, 2013. Pp. 1-5. DOI: https://doi.org/ 10.1109/ISGTEurope.2013.6695300

Trentini, Andrea. The use of smart transformer in the presence of dispersed generation. Diss. Politec-nico di Torino, 2018.

Bimal K. Bose. Power Electronics – Why the Field is so Exciting. IEEE Power Electronics Society Newsletter Fourth Quarter. 2007. Vol. 19. No 4. Pp. 11-20.

Lypkivskyi K.O. Executive body of discrete AC voltage stabilizer with decomposition of key switch elements. Tehnichna Electrodynamika. 2006. No 2. Pp. 35-41. (Rus)

Lypkivskyi K.O., Mozharovskyi A.G. Organization of a boost channel in the structure of a renewable DC energy source. Tekhnichna Elektrodynamika. 2020. No 5. Pp. 31-34. (Ukr). DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.05.031 .

Lypkivskyi K.O., Mozharovskyi A.G. Features of sectioning the turns of the transforming element of the transformer-key actuating structure in the boost channel of the DC power system. Tekhnichna Elektrody-namika. 2020. No 6. Pp. 25-31. (Ukr). DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.06.031 .

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Array

Переглядів анотації: 20 | Завантажень PDF: 0

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.